Emagister Eventos

Organizado por Escola de Doctorat

Seminari #FemRecerca S02E04: Sobre les implicacions socials i educatives de la recerca en el camp dels nous mitjans

 • Fechas:

  Del 16/05/18 al 16/05/18

 • Lugar:

  Sala Tony Bates, Edifici Tibidabo, Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

El cicle de seminaris #FemRecerca és una iniciativa de la UOC que té com a objectiu construir un espai de trobada entre investigadors en diferents etapes de la seva trajectòria professional, per a compartir experiències, avenços, dubtes i dificultats. Particularment, el focus dels seminaris és la promoció de l’intercanvi entorn de les decisions clau que els investigadors han de prendre en relació a la metodologia dels seus estudis. D’aquesta manera, els seminaris es proposen com una oportunitat per a plantejar i sotmetre a debat els interrogants a què els investigadors s’enfronten en relació al seu projecte en particular, ja sigui en la fase de disseny o en la d’execució.

Els seminaris seran presencials i tindran un caire periòdic mensual. Cada sessió s’estructurarà entorn de la discussió de dos projectes de recerca presentats per assistents que adoptaran el rol de ponents. Amb un esperit constructiu, l’èxit d’aquests seminaris dependrà de la seva capacitat de promoure la participació dels assistents en una dinàmica respectuosa que remarqui la seva expertesa com a investigadors, de col·laboració honesta amb la resta de participants i amb un compromís profund amb el rigor de l’activitat científica a la Universitat.

La participació en aquests seminaris de recerca és gratuïta i oberta als estudiants de doctorat, als investigadors, als professors i al personal de gestió que treballa amb dades. Excepcionalment, hi podran participar estudiants de programes de grau o postgrau que desenvolupin un treball final d’investigació.

La inscripció és necessària per raons logístiques ja que l’espai disponible té un aforament limitat.

Els estudiants, professors, investigadors o professionals de la UOC interessats en participar en aquests seminaris com a ponents, exposant el seu projecte de recerca en un dels seminaris, poden consultar les indicacions i fer la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a la bústia femrecerca@uoc.edu adjuntant un títol i un abstract que doni resposta a les cinc W i una H i, de manera particular, als punts crítics en relació a les decisions metodològiques que els ponents voldrien sotmetre a debat o consideració.

També us podeu subscriure al calendari compartit mitjançant Google Calendar

Programa ↑ subir

16
May 2018
 • 13:00 - 13:15
  Benvinguda al seminari
 • 13:15 - 14:00
  Primera ponència

  «El debat sobre la maternitat postergada: com ofereixen les clíniques la congelació d’òvuls a les dones i què n’opinen elles?», Leila Mohammadi

  La congelació d’òvuls per motius socials és una estratègia de preservació de la fertilitat que permet a les dones conservar una quantitat d’òvuls no fertilitzats sans per a un possible ús futur quan s’acosta l’amenaça de la disminució de la fertilitat a causa de l’edat. L’objectiu general d’aquesta tesi és explorar com les dones entenen, construeixen i experimenten la congelació d’òvuls per motius socials i quina és la funció de les ofertes en línia que fan les clíniques de fertilitat en el context dels debats entorn de les «opcions» reproductives i la «maternitat postergada».

  La tesi es divideix en dues parts. En la primera part s’investiga la informació en línia que ofereixen els webs de les clíniques de fertilitat i les seves xarxes socials en relació amb la congelació d’òvuls per motius socials des de la perspectiva de la teoria de l’emmarcament (framing theory). La segona part de la tesi es basa en la teoria dels dominis socials de Layder i se centra de manera selectiva en els dominis dels recursos contextuals, de l’activitat situada i de la psicobiografia per a explorar tant els macroaspectes com els microaspectes de la congelació d’òvuls per motius socials (Layder, 2006). Aquesta part busca donar informació sobre com les dones perceben els riscos i els beneficis de la congelació d’òvuls per motius socials, com es relaciona aquesta congelació amb els seus discursos de maternitat i les seves intencions reproductives futures. En consonància amb aquest marc teòric, l’estudi utilitza un enfocament multimètode: una anàlisi de contingut dels webs de les deu millors clíniques de fertilitat i les seves pàgines de xarxes socials relacionades amb la congelació d’òvuls, un qüestionari demogràfic i entrevistes semiestructurades amb usuàries de la tecnologia de congelació d’òvuls.

  D’acord amb la situació actual d’aquest estudi, m’agradaria proposar una discussió sobre la fase de recollida de dades, que considero la més complicada. Per a ser més concreta, la fase de recollida de dades d’aquest estudi es proposa recollir informació tant sobre les estratègies comunicatives de les clíniques de fertilitat com sobre l’experiència, els coneixements i les actituds de les dones en relació amb la congelació d’òvuls per motius socials. Atès que aquesta informació és confidencial i delicada, no és fàcil obtenir-la. Els departaments de relacions públiques de les clíniques de fertilitat tendeixen a no compartir les seves estratègies de persuasió i tampoc no ens ajuden a contactar amb les seves clientes. D’altra banda, per a la majoria de les dones no és agradable parlar d’aquest tema.

 • 14:00 - 14:45
  Segona ponència

  «El joc digital com a objecte d’estudi de l’alfabetització mediàtica (media literacy): què necessitem saber per a fer videojocs, jugar-hi i utilitzar-los en contextos educatius?», Daniel Aranda

  Els videojocs no són únicament una indústria cultural potent, sinó que també són artefactes culturals i socials, eines d’aprenentatge i reproducció social i cultural que mereixen una atenció especial en les polítiques actuals d’alfabetització mediàtica. L’alfabetització en el joc digital (ludoliteracy) i amb el joc digital és una aposta necessària que implica entendre el joc digital com un mitjà diferent dels altres que genera significats i plaers, i que requereix competències analítiques i creatives pròpies.

  En aquest sentit, el projecte de recerca «Cultura lúdica, competència digital i aprenentatges», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, té dos objectius principals. D’una banda, obtenir coneixement acadèmic del joc digital des d’una perspectiva àmplia, de la seva pràctica i de les percepcions que promou, que ens permeti fixar un cos teòric sobre la seva potencialitat social, cultural i educativa. D’una altra, dissenyar i implementar productes de difusió de coneixement que ens permetin: 1) situar i justificar l’alfabetització en el joc digital en el context de l’educació mediàtica, i 2) fixar objectius i propostes d’acció en els àmbits dels mitjans de comunicació, la comunitat educativa, la ciutadania, les institucions i empreses del sector, i les institucions públiques interessades en el tema.

  A partir de l’experiència prèvia en recerques sobre el paper dels videojocs en la nostra societat, en aquest seminari proposem una discussió sobre quins han de ser els continguts de l’alfabetització en el joc digital i quins canals i mitjans s’han d’utilitzar per a difondre’ls.

 • 14:45 - 15:00
  Cloenda del seminari

Ponentes ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados