Emagister Eventos

Organizado por Escola de Doctorat

Seminari #FemRecerca S02E03: Sobre l’avaluació de l’impacte de les innovacions educatives en la millora de la qualitat dels estudis a distància

 • Fechas:

  Del 18/04/18 al 18/04/18

 • Lugar:

  Sala -1H, Edifici 22@, Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

El cicle de seminaris #FemRecerca és una iniciativa de la UOC que té com a objectiu construir un espai de trobada entre investigadors en diferents etapes de la seva trajectòria professional, per a compartir experiències, avenços, dubtes i dificultats. Particularment, el focus dels seminaris és la promoció de l’intercanvi entorn de les decisions clau que els investigadors han de prendre en relació a la metodologia dels seus estudis. D’aquesta manera, els seminaris es proposen com una oportunitat per a plantejar i sotmetre a debat els interrogants a què els investigadors s’enfronten en relació al seu projecte en particular, ja sigui en la fase de disseny o en la d’execució.

Els seminaris seran presencials i tindran un caire periòdic mensual. Cada sessió s’estructurarà entorn de la discussió de dos projectes de recerca presentats per assistents que adoptaran el rol de ponents. Amb un esperit constructiu, l’èxit d’aquests seminaris dependrà de la seva capacitat de promoure la participació dels assistents en una dinàmica respectuosa que remarqui la seva expertesa com a investigadors, de col·laboració honesta amb la resta de participants i amb un compromís profund amb el rigor de l’activitat científica a la Universitat.

La participació en aquests seminaris de recerca és gratuïta i oberta als estudiants de doctorat, als investigadors, als professors i al personal de gestió que treballa amb dades. Excepcionalment, hi podran participar estudiants de programes de grau o postgrau que desenvolupin un treball final d’investigació.

La inscripció és necessària per raons logístiques ja que l’espai disponible té un aforament limitat.

Els estudiants, professors, investigadors o professionals de la UOC interessats en participar en aquests seminaris com a ponents, exposant el seu projecte de recerca en un dels seminaris, poden consultar les indicacions i fer la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a la bústia femrecerca@uoc.edu adjuntant un títol i un abstract que doni resposta a les cinc W i una H i, de manera particular, als punts crítics en relació a les decisions metodològiques que els ponents voldrien sotmetre a debat o consideració.

També us podeu subscriure al calendari compartit mitjançant Google Calendar

Programa ↑ subir

18
Abr 2018
 • 13:00 - 13:15
  Benvinguda al seminari
 • 13:15 - 14:00
  Primera ponència

  «L’ús de TeSLA millora el seguiment de l’AC i el rendiment? Quina percepció en tenen els actors que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge?», Ana Elena Guerrero

  Aquesta recerca es fa en el context del projecte europeu de innovació i recerca H2020 titulat TeSLA: An Adaptative Trust-based E-assessment System for Learning. L'equip del projecte és liderat per Ana Elena Guerrero i el formen quinze persones de la UOC, tant professors dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació com dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. El consorci el formen divuit institucions amb un total de 130 persones distribuïdes per Europa i Mèxic.

  L'objectiu del projecte és proveir les institucions educatives amb un sistema adaptatiu de confiança d’avaluació en línia (e-assessment) que asseguri els processos d’avaluació en línia en entorns en línia i mixtos (autenticació i autoria). El sistema permetrà tant l’avaluació contínua com l’avaluació final, amb la intenció de millorar la confiança entre els estudiants, els professors i les institucions que els acullen. El sistema és desenvolupat tenint en compte l’assegurament de la qualitat per mitjà de les agències de qualitat en educació, la privacitat dels usuaris i els aspectes ètics, educatius i tecnològics en el context europeu.

  Durant la fase d’execució s’han realitzat tres proves pilot de manera simultània a set universitats, entre les quals hi ha la UOC, amb un total de 10.600 estudiants, professors responsables i professors col·laboradors participants. El primer pilot va ser realitzat el setembre del 2016 i el darrer s’està duent a terme a partir d’aquest febrer del 2018. En els pilots s’ha comprovat el sistema, que conté eines de reconeixement facial, veu, patrons de teclat, plagi i anàlisi forense a l’avaluació contínua. Durant cada pilot s’ha recollit informació de diferents actors (estudiants, professors, col·laboradors, tècnics i personal de gestió) per mitjà de qüestionaris, entrevistes i focus groups, així com dades de rendiment a partir dels registres institucionals. Els estudiants han participat de manera totalment voluntària i, en el cas de la UOC, són de diferents titulacions de grau i de màster (Dret, Informàtica, Psicologia, Economia, Arts i Humanitats, etc.).

  El conjunt de dades obtingut, tant qualitatives com quantitatives, és força elevat i actualment l’equip està immers en la fase d’anàlisi tractant de donar resposta a algunes preguntes importants: 1) El seguiment de l’avaluació contínua ha millorat en les assignatures i sembla que el rendiment lleugerament també, però com es pot discernir respecte de l’incentiu en la qualificació per a poder-ho afirmar?; 2) Quina hauria de ser l’estratègia per a analitzar dades de tants actors i en diferents formats que ens permeti obtenir conclusions fiables en el cas de la UOC i el consorci en el seu conjunt?; 3) Com podem tenir en compte els factors culturals (ètica, normatives internes, tipus d’universitat i estructura de funcionament) que caracteritzen les institucions participants?; 4) Com podem abordar l’anàlisi dels resultats en el cas dels estudiants amb necessitats educatives especials (SEND) tenint en compte les implicacions de privacitat i funcionament intern?

 • 14:00 - 14:45
  Segona ponència

  «El rendiment acadèmic ha millorat des que utilitzem l'eina, però és realment aquesta la causa?», Robert Clarisó Viladrosa

  Aquesta recerca es fa en el context del projecte del Ministeri ICT-FLAG: Mejora de la Formación TIC mediante Evaluación Formativa, Analíticas de Aprendizaje y Gamificación. L'equip del projecte és liderat pels doctors Santi Caballé i Robert Clarisó i el formen dotze professors dels Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació.

  L'objectiu del projecte és millorar els resultats acadèmics (increment del rendiment, disminució de l'abandonament) en titulacions universitàries de tipus tècnic. Aquesta millora es vol assolir mitjançant l'ús d'eines d'aprenentatge en línia que ofereixen tres tipus de serveis: avaluació automàtica, per a donar retorn continu als estudiants; analítiques d'aprenentatge, per a permetre a docents i estudiants conèixer la seva situació dins el curs i prendre decisions; i «gamificació», per tal de motivar els estudiants perquè resolguin més exercicis durant el curs.

  El projecte ICT-FLAG s'ha aplicat en assignatures del grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC, i ha implicat estudiants i consultors. Les proves pilot s'han realitzat en els semestres de primavera i tardor del 2017. En aquests semestres, s'han posat les eines ICT-FLAG a l'abast dels estudiants d'un dels dos entorns del campus i s'han comparat les taxes de rendiment i abandonament amb semestres anteriors i entre els dos entorns. També s'ha valorat la satisfacció dels estudiants i els docents envers les eines d'acord amb un qüestionari valoratiu.

 • 14:45 - 15:00
  Cloenda del seminari

Ponentes ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados