Emagister Eventos

Organizado por Escola de Doctorat

Seminari Fem Recerca #3: Sobre l’ús educatiu de les novelettes i els factors associats a l’abandonament

 • Fechas:

  Del 17/05/17 al 17/05/17

 • Lugar:

  Sala -1H, Edifici 22@, Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

El cicle de seminaris Fem Recerca és una iniciativa de la UOC que té com a objectiu construir un espai de trobada entre investigadors en diferents etapes de la seva trajectòria professional, per a compartir experiències, avenços, dubtes i dificultats. Particularment, el focus dels seminaris és la promoció de l’intercanvi entorn de les decisions clau que els investigadors han de prendre en relació a la metodologia dels seus estudis. D’aquesta manera, els seminaris es proposen com una oportunitat per a plantejar i sotmetre a debat els interrogants a què els investigadors s’enfronten en relació al seu projecte en particular, ja sigui en la fase de disseny o en la d’execució.

Els seminaris seran presencials i tindran un caire periòdic mensual. Cada sessió s’estructurarà entorn de la discussió de dos projectes de recerca presentats per assistents que adoptaran el rol de ponents. Amb un esperit constructiu, l’èxit d’aquests seminaris dependrà de la seva capacitat de promoure la participació dels assistents en una dinàmica respectuosa que remarqui la seva expertesa com a investigadors, de col·laboració honesta amb la resta de participants i amb un compromís profund amb el rigor de l’activitat científica a la Universitat.

La participació en aquests seminaris de recerca és gratuïta i oberta als estudiants de doctorat, als investigadors, als professors i al personal de gestió que treballa amb dades. Excepcionalment, hi podran participar estudiants de programes de grau o postgrau que desenvolupin un treball final d’investigació.

La inscripció és necessària per raons logístiques ja que l’espai disponible té un aforament limitat.

Els estudiants, professors, investigadors o professionals de la UOC interessats en participar en aquests seminaris com a ponents, exposant el seu projecte de recerca en un dels seminaris, poden consultar les indicacions i fer la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a la bústia femrecerca@uoc.edu adjuntant un títol i un abstract que doni resposta a les cinc W i una H i, de manera particular, als punts crítics en relació a les decisions metodològiques que els ponents voldrien sotmetre a debat o consideració.

També us podeu subscriure al calendari compartit mitjançant Google Calendar aquí i consultar la programació.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

17
May 2017
 • 13:00 - 13:15
  Benvinguda al seminari
 • 13:15 - 14:00
  Primera ponència

  «La integració de novelettes com a material d’estudi en contextos acadèmics: què podem fer per a veure el seu potencial educatiu?», Marc Fuertes-Alpiste

  Presentem una experiència multidisciplinària en el context UOC on s’ha incorporat la lectura de dos textos narratius de ficció, dues novelettes creades ad hoc, en dues assignatures dels estudis de Criminologia. La finalitat de la introducció d’aquests materials és abordar els continguts que s’han d’aprendre de manera contextualitzada, més informal i en connexió amb la realitat, i ampliar el coneixement sobre l’ús de materials associats tradicionalment a activitats d’oci quan es traslladen a contextos acadèmics amb finalitats formatives. La recerca és conduïda per Lluís Pastor (Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació) i Antònia Linde (Estudis de Dret i Ciència Política). Núria Molas i Marc Fuertes de la iniciativa Boosting Impact Publications (BIP) de l’eLearn Center acompanyen el procés de la recerca i publicació.

  L’objectiu de la investigació és descriure la percepció dels estudiants de Criminologia en relació amb l’ús de les dues novelettes i es planteja la següent pregunta de recerca: com perceben els estudiants la lectura d’una novel·la breu de ficció com a material d’assignatura? Per a respondre-la s’han creat cinc subpreguntes operatives: 1) Què pensen de la lectura de la novelette per a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura?; 2) La lectura d’una novelette augmenta l’interès per a l’estudi dels continguts de l’assignatura respecte dels materials docents convencionals (mòduls de contingut)?; 3) Com es perceben els aspectes didàctics de la novelette amb vista a facilitar-ne la lectura i identificar i relacionar els conceptes més importants que s’han de treballar?; 4) Quin és el grau de transportació dels participants?, i 5) Hi ha relació entre el grau de transportació i l’aprenentatge dels continguts, l’interès per l’estudi i la percepció dels aspectes didàctics de les novelettes?

  Hem creat un qüestionari en línia que hem passat a tots els alumnes de les assignatures participants (N=347). Aquest qüestionari s’ha administrat en acabar el primer semestre del curs 2016–2017 i hem obtingut respostes de 113 participants (32,6%). Actualment s’està en el procés d’analitzar-ne les dades. A l’hora de fer el disseny de la recerca i dels instruments i l’anàlisi de les dades s’han pres diverses decisions motivades per l’interès i la facilitat de la recollida de dades, amb vista a poder elaborar una publicació de la manera més eficaç que sigui possible. Però, quines alternatives es poden plantejar a l’hora de fer petites recerques com aquesta, basades en innovacions d’aula per a obtenir dades rellevants en el mínim temps que sigui possible i que siguin interessants per a ser publicades?

 • 14:00 - 14:45
  Segona ponència

  «Construint models predictius per a detectar estudiants en risc d’abandonament a la UOC», Josep Grau-Valldosera

  L’abandonament és un element consubstancial amb els estudis a distància. Les característiques de l’aprenent en línia en un context d’ensenyament superior són les d’una persona adulta, amb obligacions en l’àmbit laboral i familiar que s’han de compensar amb la seva faceta com a estudiant. Encara que es caigui en la temptació d’atribuir a aquests elements externs la càrrega més pesant de les causes d’abandonament, l’anàlisi duta a terme en el marc del doctorat en Educació i TIC per Josep Grau, sota la direcció del Dr. Julià Minguillón, ha permès detectar que els estudiants que aturen els seus estudis després del primer semestre no basen la seva intenció de continuar en les seves circumstàncies vitals, sinó que ho fan en l’experiència que han tingut el primer semestre amb la universitat. Tot i així, només un 20% d’aquests estudiants que descansen el segon semestre hi tornen el següent i, per tant, la gran majoria acaba abandonant els estudis.

  Amb aquesta informació a la mà, sembla clar que un «arrelament» en el seu primer semestre a la UOC, que els permeti continuar creixent en el segon, és vital i, per aquesta raó, acostem el focus de la nostra anàlisi a aquest primer semestre i, encara més, al començament. Després de posar la lupa en aquests primers compassos de l’estudiant a la UOC, sembla que hi ha relacions significatives entre el que fan (com naveguen i com interactuen els estudiants) durant les quatre setmanes inicials i, encara més, en el moment de lliurar la primera PAC (més o menys al cap de vuit setmanes), amb el fet de tornar-se a matricular –o no– el segon semestre. A més d’aquestes variables, s’ha analitzat la motxilla prèvia dels estudiants (variables sociodemogràfiques com el sexe, l’edat i el nivell d’estudis previs), i s’ha pogut observar que no tenien capacitat predictiva. En el marc de l’activitat que fa l’estudiant a la UOC, la composició de la seva primera matrícula ens porta a algun «descobriment desagradable» en forma de combinacions d’assignatures «letals».

  La ponència s’estructurarà a partir de la presentació d’un recull de les tipologies de variables relacionades amb la predicció de l’abandonament –o la retenció– en el context de l’aprenentatge en línia (online learning) detectades a la literatura i, a continuació, es contrastarà amb les que recollim i analitzem a la UOC per a abordar aquest fenomen.

 • 14:45 - 15:00
  Cloenda del seminari

Ponentes ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados