Emagister Eventos

Healthy Workshop: Quins beneficis aporta l’eHealth a la societat?

  • Fechas:

    Del 10/10/18 al 10/10/18

  • Lugar:

    UOC-22@_SalaS1H, Rambla Poble Nou, 156, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Les reunions de discussió constitueixen un fragment habitual i atractiu de la vida acadèmica. Des dels Estudis de Ciències de la Salut s'ha posat en marxa una iniciativa (sota l'epígraf de 'Healthy Workshops') per reunir-nos periòdicament en el marc de la investigació i la innovació. Les nostres reunions inclouen discussions sobre investigacions relacionades amb les ciències de la salut i altres temes que poden ser d'interès per a una cultura centrada en la Societat del Coneixement i l'ús de tecnologies digitals en diferents camps (educació, salut, etc.).

Les nostres reunions brinden l'oportunitat de compartir la nostra pròpia investigació i aprendre més sobre el que estan fent altres investigadors; proporcionen un lloc per rebre retroalimentació d'índole constructiva sobre aspectes concrets de recerca i innovació; i, finalment, proporcionen un fòrum òptim per a la comunicació sobre l'estat actual i les perspectives futures de la recerca i la innovació, unint esforços col·laboratius i gestant els fonaments per buscar possibles sinergies entre grups de recerca dins de la universitat i fora d'ella.

Els principals objectius dels de 'Healthy Workshops' són:

• Conèixer la recerca que s'està duent a terme a la nostra Universitat.

• Compartir idees i disseminar informació sobre recerca i innovació.

• Fomentar el pensament crític.

• Fomentar un sentit de participació i recerca entre tots els membres dels nostres estudis i de la nostra Universitat.

Tots sous benvinguts a participar-hi!

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Quins beneficis aporta l'eHealth a la societat ?

Els darrers anys hem assistit a un canvi de paradigma en passar de concebre totes les persones com a «pacients» a veure-les com a partícips actives de la seva condició de salut. Actualment, conceptes com els que es refereixen a les decisions compartides en salut —participació activa, entre altres— són d'una rellevància vital per a la participació en comitès ètics, l'avaluació de tecnologies sanitàries, etc.

La universitat , com a entitat i agent partícip dels canvis socials, no és aliena a aquest canvi i evolució.

Mitjançant aquest seminari, des dels Estudis de Ciència de la Salut de la UOC buscarem un punt de trobada en el qual puguem revisar les iniciatives actuals que es van fent amb pacients i per a pacients des de diferents universitats, i també farem debats i buscarem consens en les necessitats comunes (universitat-pacients) relatives a formació, docència i recerca.

Ponentes ↑ subir

Eventos relacionados