Emagister Eventos

Organizado por Estudis de Ciències de la Salut (UOC)

Healthy Workshop: Com mesurar la plasticitat cerebral amb estimulació magnètica transcranial

  • Fechas:

    Del 19/09/19 al 19/09/19

  • Lugar:

    UOC_22@-S1-SalaS1B , Rambla Poble Nou, 156, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Les reunions de discussió constitueixen un fragment habitual i atractiu de la vida acadèmica. Des dels Estudis de Ciències de la Salut s'ha posat en marxa una iniciativa (sota l'epígraf de 'Healthy Workshops') per reunir-nos periòdicament en el marc de la investigació i la innovació. Les nostres reunions inclouen discussions sobre investigacions relacionades amb les ciències de la salut i altres temes que poden ser d'interès per a una cultura centrada en la Societat del Coneixement i l'ús de tecnologies digitals en diferents camps (educació, salut, etc.).
 
Les nostres reunions brinden l'oportunitat de compartir la nostra pròpia investigació i aprendre més sobre el que estan fent altres investigadors; proporcionen un lloc per rebre retroalimentació d'índole constructiva sobre aspectes concrets de recerca i innovació; i, finalment, proporcionen un fòrum òptim per a la comunicació sobre l'estat actual i les perspectives futures de la recerca i la innovació, unint esforços col·laboratius i gestant els fonaments per buscar possibles sinergies entre grups de recerca dins de la universitat i fora d'ella.
 
Els principals objectius dels de 'Healthy Workshops' són:
•Conèixer la recerca que s'està duent a terme a la nostra Universitat.
•Compartir idees i disseminar informació sobre recerca i innovació.
•Fomentar el pensament crític.
•Fomentar un sentit de participació i recerca entre tots els membres dels nostres estudis i de la nostra Universitat.
Tots sous benvinguts a participar-hi!
 

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Un cervell funcionalment normal és capaç d'adaptar-se a les demandes canviants de l'entorn al llarg de tota la vida; a aquesta capacitat la denominem plasticitat cerebral. En una gran varietat de malalties neurològiques, neuropsicològiques i neuropsiquiàtriques la plasticitat cerebral està compromesa, i l'avaluació dels mecanismes de plasticitat ens proporciona una mesura neurofisiològica objectiva de l'estat cerebral. Aquesta mesura pot ser de gran utilitat en l'avaluació de l'eficàcia de diferents intervencions terapèutiques, proporcionant un indicador objectiu del canvi en el funcionament cerebral després d'elles i la correlació d'aquest canvi amb les millores motores, cognitives, emocionals i conductuals aconseguides. 
 
L'estimulació magnètica transcranial (TMS) ens permet mesurar la plasticitat cerebral en humans d'una manera segura i no invasiva, i la seva combinació amb altres tècniques neurofisiològiques i de neuroimatge ens permet aprofundir en el coneixement dels mecanismes de plasticitat cerebral i els fonaments neurofisiològics de la seva alteració per a una comprensió integral de la relació cervell-comportament.
 
En aquest Healthy Workshop, la Dra. Elena Muñoz Marrón ens explicarà la recerca que duu a terme en col·laboració amb el Berenson Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation i el Laboratory of Bariatric and Nutritional Neuroscience (Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, els EUA).

 

Ponentes ↑ subir

Eventos relacionados