Emagister Eventos

Organizado por Faculty of Health Sciences

Healthy Workshop: Com explicar i forçar transicions entre diferents estats cerebrals

  • Fechas:

    Del 30/01/19 al 30/01/19

  • Lugar:

    UOC-22@_SalaS1H, Rambla Poble Nou, 156, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Les reunions de discussió constitueixen un fragment habitual i atractiu de la vida acadèmica. Des dels Estudis de Ciències de la Salut s'ha posat en marxa una iniciativa (sota l'epígraf de 'Healthy Workshops') per reunir-nos periòdicament en el marc de la investigació i la innovació. Les nostres reunions inclouen discussions sobre investigacions relacionades amb les ciències de la salut i altres temes que poden ser d'interès per a una cultura centrada en la Societat del Coneixement i l'ús de tecnologies digitals en diferents camps (educació, salut, etc.).

Les nostres reunions brinden l'oportunitat de compartir la nostra pròpia investigació i aprendre més sobre el que estan fent altres investigadors; proporcionen un lloc per rebre retroalimentació d'índole constructiva sobre aspectes concrets de recerca i innovació; i, finalment, proporcionen un fòrum òptim per a la comunicació sobre l'estat actual i les perspectives futures de la recerca i la innovació, unint esforços col·laboratius i gestant els fonaments per buscar possibles sinergies entre grups de recerca dins de la universitat i fora d'ella.

Els principals objectius dels de 'Healthy Workshops' són:

• Conèixer la recerca que s'està duent a terme a la nostra Universitat.

• Compartir idees i disseminar informació sobre recerca i innovació.

• Fomentar el pensament crític.

• Fomentar un sentit de participació i recerca entre tots els membres dels nostres estudis i de la nostra Universitat.

Tots sous benvinguts a participar-hi!

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Healthy Workshop. Com explicar i forçar transicions entre diferents estats cerebrals

 

En aquesta conferència discutirem una pregunta bàsica i fonamental en les neurociències modernes: què és i com es descriu adequadament un estat cerebral?

Estem familiaritzats amb la descripció informal o merament conductual d'estats cerebrals com ara la vigília en repòs, el son, l'execució de tasques cognitives o, fins i tot, els estats de repòs en casos de malalties neurològiques i psiquiàtriques com el coma o la depressió, respectivament.

No obstant això, encara no coneixem els mecanismes neuronals subjacents a ells. El coneixement d’aquests mecanismes permetria no solament un concepte robust de diversos estats cerebrals que es podrien utilitzar com a biomarcadors concrets, tant en neurociència bàsica com en aplicacions clíniques en psiquiatria, sinó que també ofereixen els fonaments per a poder forçar la transició entre diferents estats cerebrals mitjançant l'estímul extern (per exemple, estimulació cerebral profunda i estimulació magnètica transcranial o fins i tot farmacològica). 

Aquesta tecnologia facilitaria aplicacions transnacionals radicals que farien possible el restabliment d'estats cerebrals sans en malalties neuropsiquiatries a través d'estimulacions artificials que puguin fomentar una reconfiguració profunda del paisatge dinàmic cerebral necessari per a aquesta recuperació.

Ponentes ↑ subir

Eventos relacionados