Emagister Eventos

Proyecciones del derecho de defensa en los procedimientos tributarios

 • Fechas:

  Del 19/12/19 al 19/12/19

 • Lugar:

  Sala d'Actes, Biblioteca Gregori Maians - Universitat de València, Valencia, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

La materialització del deure de contribuir a la llum de la Constitució exigeix, també, una arquitectura jurídica de la prova en matèria tributària especialment respectuosa amb la total projecció del dret de defensa en el marc d'uns procediments d'aplicació dels tributs de naturalesa inquisitiva; així com en la seua transcendència revisora. D'ací l'obstinació de la Jornada a abordar aquells aspectes vidriosos en matèria de prova que, d'una banda, canalitzen a l'Administració tributària en la implementació, resolució i revisió dels procediments tributaris a la llum dels fets provats, determinants de les obligacions tributàries comprovades; i, per l'altre, dificulten la plena aplicació del dret de defensa dels contribuents en aquest marc. En efecte, la Jornada naix amb l'anhel de propiciar una trobada jurídica encaminada a vivificar la prova com a institució crucial per a la total encarnació del deure de contribuir tant en el desenvolupament dels procediments d'aplicació dels tributs; com en la seua posterior revisió.

En aquest escenari, ens ocuparem, d'una banda, dels recents pronunciaments jurisprudencials en matèria de prova; relatius, per exemple, a l'entrellucada presumpció de certesa de les autoliquidacions també en allò que afavoreix a l'obligat tributari; a la càrrega, naturalesa i als mitjans de prova en plusvàlua amb vista a acreditar tant la inexistència d'un augment real de valor del terreny; com que la quota resultant a pagar és major que l'increment realment obtingut pel contribuent; o a la possibilitat, amb matisos, d'aportar prova als procediments de revisió no aportada en els procediments d'aplicació. Per l'altre, del Dret a no autoincriminar-se com limite al poder de l'Administració tributària a obtindre proves en els procediments d'aplicació dels tributs; tractant de perfilar els seus aspectes pràctics. I, també, tractarem l'obtenció de proves en el marc de l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en matèria tributària; així com en els supòsits d'articulació de mecanismes transfronterers de planificació fiscal agressiva.

I tot això abordat d'una manera crítica; conforme a una metodologia de desenvolupament de la Jornada que conjumina en cada taula a un aplicador del Dret tributari i a un acadèmic; que, sota la coordinació d'un moderador, afrontaran els temes proposats des de les diverses perspectives que ofereixen els mateixos, així com, si escau, les preguntes o els debats que puguen suscitar els assistents a la Jornada.

Perfil dels assistents

La Jornada està dissenyada per a donar complida resposta a les qüestions jurídiques plantejades actualment entorn de la prova en matèria tributària. Per aquest motiu es considere d'interés per a tots aquells professionals, tant del sector públic, com a privats, que s'ocupen i preocupen de l'aplicació dels tributs. En aquest sentit, presenta interés per als assessors fiscals, professors en matèria tributària, jutges i magistrats, inspectors i tècnics d'Hisenda; així com per a tots aquells estudiants de màster i doctorat, orientats cap a aquesta matèria.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Lloc: Sala d'Actes de la Biblioteca Gregori Maians. Campus dels Tarongers. Universitat de València

19
Dic 2019
 • 09:30 - 10:00
  Sessió d´obertura

  D. F. Javier Palao Gil

  Degà de la Facultat de Dret. Universitat de València.

  D. Cristóbal J. Borrero Moro

  Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat de València.

  IP del Projecte AICO/2019/108 “Vivificación de los principios, derechos y garantías tributarios ante los retos de la globalización”.

  D. Manuel Baeza Díaz-PortalesExposició inaugural: “La prova en el procés contenciós-administratiu: arestes vidrioses”.

  President Sala de Contenciosa-Administrativa del TSJ de la Comunitat Valenciana.

 • 10:00 - 11:00
  Mesa 1. La prova en matèria tributària: jurisprudència i anàlisi crítica

  D. Gabriel Casado Ollero

  Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universidad Complutense de Madrid. Advocat. Membre d´AEDAF.

  D. Francisco José Navarro Sanchis

  Magistrat de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem.

  Modera:

  D. Juan Martín Queralt

  Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat de València. Advocat. Membre d´AEDAF.

 • 11:00 - 11:30
  Pausa-café
 • 11:30 - 12:30
  Mesa 2. L´obtenció de proves en matèria tributària en el marc de l´intercanvi d´informació

  Dª. Saturnina Moreno González

  Catedràtica de Dret Financer i Tributari. Universidad de Castilla-La Mancha. Membre d´AEDAF.

  D. José Rivaya Fernández Santa Eulalia

  Inspector Coordinador Dependència Regional d´Inspecció de la Delegación Especial de l´AEAT de València.

  Modera:

  D. F. Alfredo García Prats

  Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat de València. Membre d´AEDAF.

  IP del Projecte DER2017-88731-R “Globalización, multilateralismo y modulación de las garantías y derechos de los contribuyentes”.

 • 12:30 - 14:00
  Mesa 3. El Dret a no autoincriminar-se com limite al poder de l´Administració tributària a obtindre proves en els procediments d´aplicació dels tributs

  D. Francisco Escribano López

  Catedràtic Emèrit de la Universidad de Sevilla. Membre d´AEDAF.

  D. Rafael Pérez Nieto

  Magistrat Sala Contenciosa-Administrativa del TSJ de la Comunitat Valenciana.

  Modera:

  D. Carmelo Lozano Serrano

  Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat de València.

Eventos relacionados