Emagister Eventos

Organizado por Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje - Universidad Pompeu Fabra

Jornades Col·locacions i Tradicions Discursives. Aproximacions Intralingüístiques, Interlingüístiques i Traductològiques

  • Fechas:

    Del 26/09/19 al 27/09/19

  • Lugar:

    52.205/207/209/211, Edifici Roc de Boronat, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Col·locacions i tradicions discursives. Aproximacions intralingüístiques, interlingüístiques i traductològiques

26-27 de setembre del 2019

52.205/207/209/211 - Edifici Roc de Boronat

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Campus del Poblenou - Universitat Pompeu Fabra

 

Els dies 26 i 27 de setembre de 2019, se celebrarà a la Universitat Pompeu Fabra l'encontre anual dels doctorands que participen en el Col·legi doctoral francoalemany «Col·locacions i tradicions discursives». Es tracta d'una jornada organitzada per les tres universitats associades: la Universität Potsdam (Alemanya), la Université Paris Ouest Nanterre La Défence (França) i la Universitat Pompeu Fabra (Espanya). La jornada tracta d'oferir una plataforma per a presentar tesis doctorals en curs, dins dels camps de la lingüística i disciplines relacionades. A més, ofereix l'oportunitat d'intercanviar coneixements i experiències, així com reuneix estudiants de diferents països i universitats amb la finalitat de consolidar l'intercanvi i la cooperació internacionals.

El tema de la jornada reprèn els problemes de la investigació debatuts en les jornades anteriors. Per tant, se centrarà, de manera especial, en el canvi i l'evolució de les col·locacions dins de determinades tradicions discursives, així com en la importació de noves col·locacions a través de la traducció. Donat que la transformació de certes col·locacions pot ser un indicador de canvi de les tradicions discursives establertes, es dona prioritat a les aproximacions basades en la lingüística del text, l'anàlisi del discurs i la lingüística variacional, tant des d'una perspectiva diacrònica com sincrònica. L'èmfasi principal és en la descripció i la freqüència de les col·locacions dins del camp de la lingüística de corpus. S'inclouen, a més, altres línies d'investigació com la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües estrangeres i la didàctica. 

La jornada-taller se centra en l'estudi de les tradicions discursives, des del punt de vista intralingüístic, interlingüístic i traductològic. A més, està oberta a projectes de doctorat d'estudis comparatius entre col·locacions i tradicions discursives de diferents llengües europees, presents en els diferents tipus de textos i gèneres discursius. 

Aquesta jornada-taller es duu a terme dins del marc de Col·legi doctoral francoalemany «Col·locacions i tradicions discursives» (2016-2019, DFDK/CDFA 04-10), finançat per Deutsch-Französische Hochschule - Université Franco-Allemande del Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

 

Direcció: Jenny Brumme

Lugar ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados