Emagister Eventos

Jornada sobre la regulació dels usos lingüístics en les administracions públiques

 • Fechas:

  Del 18/09/20 al 18/09/20

 • Lugar:

  Centro Cultural La Misericordia, Carrer de la Misericòrdia, Palma, España, Palma, España (mare territorial) (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Les administracions públiques disposen d’un marc legal que garanteix l’ús habitual del català tant en les actuacions administratives de caràcter intern i en les relacions interadministratives, com també, de manera més rellevant encara, en les interaccions que mantenen amb els ciutadans.

Aquest és el cas de l’Administració autonòmica, amb el Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; insular, amb el Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca (Acord del Ple de 2 de maig de 1989); local, amb, posem per cas, el Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament de Palma de 30 de setembre de 1987, o, fins i tot, a un altre nivell, dins l’àmbit universitari, amb el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu de 21 de març de 2018).

L’objectiu de la jornada és reflexionar i debatre de la mà d’experts en la matèria sobre la regulació dels usos de les llengües oficials en les administracions públiques; fer-ne un balanç, tot identificant els entrebancs que dificulten avançar en la igualtat jurídica entre llengües en aquest àmbit concret, i proposar-ne possibles solucions —referides a l’aplicació actual del marc legal vigent o, si fos el cas, fins i tot, a la introducció de canvis normatius.

La jornada s’adreça especialment a personal tècnic de l’Administració (autonòmica, insular i local) i a qualsevol persona interessada en la matèria objecte de debat.


 • La situació sociosanitària pot fer variar la previsió d'aquesta Jornada. S'avisarà amb antelació suficient a totes les persones inscrites de qualsevol canvi. 

 • Ubicació: Sala d'actes de la Misericòrdia (via Roma, 2, 07012 Palma). S'hi ha d'accedir per les escales exteriors del jardí de la Misericòrdia.
   
 • Horari: de 9 a 13.30h
   
 • S'expedirà certificat d'assistència
   
 • Inscripció gratuïta
   
 • El termini d'inscripció acaba el 15 de setembre
   
 • La cabuda és limitada a (45 places): dia 16 de setembre es publicarà la llista d'admesos (per DNI). ACTUALITZACIÓ: Llistat d'Admesos
  El dia de publicació de la llista, les persones inscrites han de comprovar que han estat admeses a la jornada. Hi tendrà prioritat el personal tècnic de les administracions públiques vinculat en les seves funcions amb els temes objecte de debat. 
 • Coordinadors:
  Prof. Antoni Llabrés Fuster, Professor de la UIB
  Prof. Maria Ballester Cardell, Professora de la UIB

Ho organitza:

     


Hi dóna suport:

     

 

 Ho organitza: 

Departament de Dret públic. Facultat de Dret 

Universitat de les Illes Balears 

Hi dóna suport: 

Direcció Insular de Polí 

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

9.00 h Recepció dels assistents

9.30 h Presentació de la Jornada a càrrec de:

Sra. Bel Busquets Hidalgo, Vicepresidenta del Consell de Mallorca
Sr. Lluís Segura Seguí, Director Insular de Política Lingüística
Prof. Antoni Llabrés Fuster, Professor de la UIB i Coordinador de la Jornada
Prof. Maria Ballester Cardell, Professora de la UIB i Coordinadora de la Jornada

10 h Primera taula rodona i col·loqui. Regulació dels usos institucionals i administratius de les llengües oficials en les administracions públiques: present i futur.

Modera:
Prof. Antoni Llabrés Fuster, Professor Titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Hi participen:
Prof. Alba Nogueira López, Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC).
Prof. Agustí Pou Pujolràs, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i Professor Associat de la Universitat de Barcelona (UB).
Prof. Vicenta Tasa Fuster, Professora Aj. Dra. de Dret Constitucional de la Universitat de València (UV).

11.30-12 h. Pausa i cafè.

12 h Segona taula rodona i col·loqui. Trenta anys de Reglament d’ús de la llengua catalana del Consell de Mallorca: balanç i perspectives de reforma.
Modera:
Sr. Lluís Segura Seguí, Director de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Hi participen:
Prof. Maria Ballester Cardell, Professora Contractada Dra. de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Sr. Lluís J. Segura Ginard, Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears i advocat de la CAIB.
Prof. Bartomeu Colom Pastor, Professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i advocat.

13.30 h Cloenda.

Eventos relacionados