Emagister Eventos

Bones pràctiques per a la protecció del coneixement via secret industrial en projectes d’investigació i en la relació amb empreses

  • Fechas:

    Del 11/07/19 al 11/07/19

  • Lugar:

    Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, Palma, España (mare territorial) (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

La protecció d’informació exclusiva i confidencial és un dels reptes principals als quals s’enfronten investigadors i empreses actualment.

L’auge en la transmissió de dades de tot tipus (resultats d’investigació, metodologies, pràctiques de laboratori, etc.) i la facilitat per accedir-hi han fet que la seva protecció sigui un procés més complex.

Saber quina és la informació secreta i confidencial important, qui ha de conèixer-la i com s’hi ha d’accedir, tractar-la i protegir-la ha de ser una de les prioritats essencials per a tots els investigadors. Per aquesta raó, entre els protocols d’actuació s’han d’adoptar mesures personals, físiques i tecnològiques que garanteixin la protecció de la informació exclusiva i que hi limitin l’accés.

Actualment, existeixen dues vies de protecció d’informació: a través dels drets de propietat industrial (DPI) o mitjançant el secret industrial.

El secret industrial té un paper de cada vegada més important en les organitzacions, a causa de la infinitat d’informació que no està protegida pels DPI, ja sigui perquè no compleix tots els requisits per ser protegida per aquesta via o perquè la persona investigadora i/o empresari considera que no és oportú protegir-la per aquesta via.

Per tot això, l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) de la FUEIB organitza la sessió informativa «Bones pràctiques per a la protecció del coneixement per la via del secret industrial en projectes d’investigació i en la relació amb empreses», amb la finalitat d’orientar i aportar eines bàsiques per a la protecció de la informació important.

 

 

Programa

 

11.00 – 11.30h Obertura, a càrrec del vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés, i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)

 

11.30 – 12.30h Ponència: «Aspectes clau per a la protecció del secret industrial. Diferències entre el saber fer (know-how) i el secret industrial. Bones pràctiques per al PDI de les universitats», a càrrec de la senyora Amaya Mallea, directora de consultoria legal en R+D+i de PONS IP.

 

12.30 – 13.30h Taula rodona i debat entre els assistents. Hi participen:

  • Doctor Juan Antonio Vives, professor de Dret Mercantil de la UIB. Introducció als secrets industrials i diferències amb patents i altres títols de propietat industrial. Particularitat en l’àmbit de la millora vegetal.

  • Doctor José Luis Mateo, professor de Dret Mercantil de la UIB. La relació contractual amb empreses. Els contractes a l’empara de l’art. 83 de la LOU i les clàusules de confidencialitat.

  • Senyora Catalina Pou, delegada de protecció de dades de la UIB. La gestió de la protecció de dades de la UIB.

  • Senyora Amaya Mallea, directora de consultoria legal en R+D+i de PONS IP. La gestió i la transferència de secrets industrials en les universitats sí que és possible.

Moderador: Lorena Vela, Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) i Projectes.

 

13.30h  Finalització de la sessió.

Finger food i Networking

 

 

 

                                                                                   

 

Lugar ↑ subir

Eventos relacionados