Emagister Eventos

Organizado por Formació Contínua

Suport Vital Immediat en Pediatria

  • Fechas:

    Del 08/02/16 al 08/03/16

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, Maresme, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Dates:
- Curs a distància mitjançant la plataforma docent Moodle: 8 de febrer de 2016 al 4 de març de 2016
- Fase presencial:
1a EDICIÓ: 7 de març de 2016.
2a EDICIÓ: 8 de març de 2016.
Horari: de 9 a 19h
Duració: 9 hores
Modalitat: Presencial
Lloc: Tecnocampus Mataró
Preu: 550 €
Presentació
La parada cardiorrespiratòria (PCR) en els nens té característiques diferents a la dels adults a causa de les diferències fisiològiques, anatòmiques i patològiques que existeixen entre tots dos. En els primers sol ser secundària a una patologia que de forma més o menys aguda progressa fins a provocar aquesta PCR. És a dir, en la majoria de les ocasions, és previsible, per la qual cosa el reconeixement del nen críticament malalt és fonamental per al seu correcte tractament evitant així en la majoria de les ocasions la seva progressió fins a una PCR.
El reconeixement precoç juntament amb la petició d'ajuda formarien la primera baula de la cadena de supervivència seguit per la reanimació cardiopulmonar (RCP) precoç (mesures de suport vital bàsic), monitoratge i desfibril·lació i mesures avançades amb cures post-ressucitació. Per l'anterior, en el cas dels nens, és obligat no només el coneixement de les maniobres de RCP sinó també del reconeixement i tractament del nen greu.
Aquest curs es tracta d'una activitat formativa d'un dia dirigit a professionals que han d'atendre a pacients pediàtrics de forma més o menys regular, que per circumstàncies pròpies i del seu lloc de treball no disposen de recursos per oferir un suport vital avançat però que poden realitzar accions efectives inicials més enllà d'un suport vital bàsic instrumentat.
Aquest curs té l'aval del Grup Español de RCP Pediàtrica, del Consell Català de Ressuscitació i de la Societat Catalana de Pediatria i està acreditat (5.50 crèdits) pel Consell Català de Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut)
Tots el coneixements i tècniques necessàries estan establertes i protocol·litzades per l'ERC segons les guies de l'any 2010.
Dirigit a
Personal mèdic o d'infermeria amb tracte més o menys mantingut amb pacients pediàtrics.
Objectius
Millorar la competència en la identificació i tractament inicial del nen greu així com reconèixer i donar resposta davant una situació de PCR
Requisits de la titulació
- Ser metge o infermer/a
- 100% assistència al curs
- Superar satisfactòriament les avaluacions teòriques (70% de respostes correctes) i pràctiques (100%)
Certificació
Aquest curs té l'aval del Grup Espanyol de RCP Pediàtrica, del Consell Català de Ressuscitació i de la Societat Catalana de Pediatria i està acreditat (5.50 crèdits) pel Consell Català de Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut)

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

- Fase a distància: es disposarà del manual de l'ERC amb les recomanacions del 2010 i que haurà d'estudiar-se gairebé íntegrament per a la fase presencial.

- Fase presencial: de 9 hores de durada amb breus sessions teòriques entre 20 i 40 minuts cadascuna amb un total de 2 hores 15 minuts i 6 hores 45 minuts hores de seminaris pràctics on el ràtio màxim alumne/instructor serà de 6/1.

Ponentes ↑ subir

Coordinación y profesorado

Instructors qualificats i acreditats en suport vital intermedi o avançat pediàtric pel Consell Espanyol de RCP, el Consell Català de Ressuscitació i la Societat Catalana de Pediatria, amb experiència en urgències, emergències o vigilància intensiva pediàtrica.

Eventos relacionados