Emagister Eventos

Organizado por Formació Interna

Programa STEP (Teaching in English program)

  • Fechas:

    Del 13/01/20 al 31/07/20

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

LLOC D'IMPARTICIÓ:  TecnoCampus Mataró-Maresme

DURADA (HORES): 15h

DIES I HORARI: Sessions de 3h/ 4h de durada a determinar

MODALITAT: Presencial

DESTINAT A: PDI 

FORMADOR: Docents UPF

EL CURS ES PROGRAMARÀ EN FUNCIÓ EL NÚMERO D'INTERESSATS / INTERESSADES

 

 

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

És important una pràctica continuada de la capacitat comunicativa en anglès de tot el professorat que té assignatures assignades en aquest idioma, pel que s'ofereix un curs que suma l'aprenentatge de l'anglès a partir de continguts relacionats amb competències docents.
Mòdul 1: introducció i contextualització: la perspectiva del professor
a)Tenir un coneixement basic del significat i l'enfocament d'English Medium Instruction (EMI)
b) Tenir un coneixement basic dels aspectes rellevants de l’adquisició d'una llengua estrangera.
Mòdul 2: Docència, presentacions a classe i explicacions
a)Tenir un coneixement basic de les estratègies que es poden aplicar per facilitar l'aprenentatge dels estudiants
quan els continguts s'imparteixen en angles.
b) Ser capaç de reflexionar sobre maneres de maximitzar la claredat explicativa sense simplificar el contingut acadèmic.
Mòdul 3: Desenvolupament de materials docents
a) Tenir un coneixement basic dels processos necessaris en el disseny d'activitats docents basades en material autèntic, específicament textos acadèmics .
b) Comprendre la importància de pre-tasks i post-tasks.
Mòdul 4: Impressions i experiències: la perspectiva dels estudiants
a) Tenir un coneixement basic de la importància del treball en grup i l'aprenentatge centrat en l'estudiant.
b) Tenir un coneixement basic de les estratègies que es poden aplicar a grups d'estudiants que tenen diferents nivells d‘angles
c) Ser capaç de respondre als factors específics que afecten l'aprenentatge de l' estudiant: motivació, expectatives, progressió i avaluació
Modul 5: Llegir, escriure i adquirir vocabulari tècnic
a) lnvestigar estratègies i tècniques per a llegir textos acadèmics en anglès
b) lnvestigar formes de facilitar l’adquisició de vocabulari