Emagister Eventos

Organizado por Formació Permanent

Postgrau en Seguretat al Pacient, 3a edició

  • Fechas:

    Del 01/03/16 al 31/12/16

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, Maresme, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Dates: de l'1 març a desembre de 2016
Durada: 28 ECTS / 280 hores
(Crèdits reconeguts a nivell europeu per barems de mèrits en els processos selectius a la universitat, oposicions i ofertes laborals)
Edició: 3a
Modalitat: 100% online
Orientació: professional
Idiomes: castellà
Preu: 1.950€ (Possibilitat de pagament per mòduls)
1a preinscripció: fins el 18 de desembre de 2015
(5% de descompte acumulable a d'altres descomptes)
Presentació
La Seguretat del Pacient és una prioritat de l'Assistència sanitària., ja que la seva complexitat comporta riscos potencials que poden generar danys sobre el pacient pels múltiples factors que condicionen les decisions clíniques, el procés assistencial i les cures. La gestió del risc assistencial ha portat en els últims anys a la cerca d'estratègies que permetin reduir la probabilitat que ocorrin aquesta classe de successos i a millorar la seguretat del malalt. Per a això són necessàries actuacions coordinades en diferents nivells, implicant a tots els grups d'interès i dirigides a tot el sistema amb l'objectiu precís de reduir el nombre d'errors en el sistema sanitari.
La demanda de formació és cada vegada major, especialment amb l'augment de sensibilitat dels professionals i les polítiques sanitàries de les administracions locals i generals. És necessària un ensenyament reglat que garanteixi l'homogeneïtat dels continguts i dels mètodes docents per garantir la formació dels professionals de la salut en Seguretat del Pacient.
Per tant, l'objectiu del Diploma de Postgrau en Seguretat del Pacient que presentem és proporcionar una formació sòlida i consolidada a professionals sanitaris sobre seguretat clínica i en àrees de responsabilitat sobre la gestió dels riscos derivats de l'assistència sanitària. Es pretén formar “especialistes en Seguretat del Pacient” que siguin capaços de liderar les futures Unitats Funcionals de Seguretat del Pacient de les organitzacions sanitàries, sota un títol universitari.
A qui va dirigit
Metges, Infermers/ras, farmacèutics i professionals sanitaris interessats a adquirir i aprofundir en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per oferir una atenció de qualitat als pacients i gestionar adequadament els recursos disponibles.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Es tracta d'un curs absolutament pràctic i amb una orientació clarament professsional.
El Postgrau està organitzat en els següents mòduls:
Mòdul I: Introducció a la seguretat del pacient (1 ECTS)
- Introducció a la seguretat del pacient.
- Definicions i taxonomia.
- Estudis sobre incidents i esdeveniments adversos en l'atenció sanitària:
• Estudis internacionals
• Estudis nacionals: ENEAs, APEAS, EVADUR, altres
- Models de gestió de riscos en seguretat del pacient.
Mòdul II: Estratègies i pràctiques cliniques segures (3 ECTS)
- Seguretat del pacient en els diferents nivells assistencials:
• Hospitalari
• Atenció primària
• Salut mental
• Atenció sòcio-sanitària
- Estratègies sobre seguretat del pacient en àmbits especials:
• Pediatria
• Urgències
• UCI
• Farmàcia
• Quiròfan
• Laboratori
• Hemoteràpia
- Pràctiques Clíniques Segures.
- Implicació dels gestors sanitaris en la seguretat del pacient .
Mòdul III: Conseqüències de la seguretat clínica (3 ECTS)
- Dret sanitari i ètica en seguretat del pacient.
- Quan i com informar al pacient?.
- Què són les segones víctimes?.
- Participació del pacient en la seva seguretat.
- Els costos de la no seguretat.
- Recursos bibliogràfics i audiovisuals en Internet.
Mòdul IV: Eines per a la gestió de la seguretat clínica (6 ECTS)
- Eines per a la gestió eficaç de la seguretat clínica del pacient: com puc saber si la meva organització ofereix una atenció segura?
- Anàlisi de la cultura seguretat.
- Indicadors de qualitat i seguretat.
- Notificació i anàlisi de casos.
- Anàlisi modal d’errors i efectes. Disseny de mapes de riscos.
- Altres eines per a la detecció de problemes de seguretat.
- Disseny d'un pla de millora de la seguretat del pacient en la seva organització.
- Auditories de seguretat. Acreditació i certificació en la seguretat del pacient.
- Exercicis pràctics tutelats de d’aplicació de cadascuna de les eines.
Mòdul V: Elaboració d'un pla de seguretat del pacient (15 ECTS)
- Disseny i engegada d'una estratègia de millora en seguretat (projecte final).
• En funció dels informes obtinguts dels exercicis d'anàlisis de cultura, anàlisi de casos i mapa de riscos, l'alumne haurà de dissenyar un pla estratègic de millora global de seguretat
• El pla haurà de tenir: introducció i justificació, objectius, hipòtesis, antecedents previs del tema (revisió bibliogràfica), metodologia a seguir, anàlisi estadística, cronograma d'acció. S'acompanyarà de resultats i debat una vegada aplicat

Ponentes ↑ subir

L'equip de professorat del Postgrau està format per professionals acadèmics i clínics amb una àmplia experiència en l'àmbit de la Seguretat del Pacient, entre altres:
Santiago Tomás Vecina:Doctor en Medicina. Médico especialista en Medicina interna. Máster en Metodología y Gestión de la Calidad Asistencial. Coordinador Programa SEMES-Seguridad del Paciente en Urgencias (2008-2013). Jefe de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente-Badalona Serveis Assistencials.
Director de la Fundación por la Investigación Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP).
Joan Altimiras Ruiz: Farmacéutico. Responsable Grup RedFAster-Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Director Transversal de Farmacia Hospitalaria- Grupo Quiron-Idcsalud (Cataluña).
Presidente Fundación por la Investigación Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente (FIDISP)
Maria José Bueno Dominguez: Infermera. Màster en Metodologia i Gestió de la Qualitat Assistencial. Directora de Qualitat del Grup SAGESSA (Catalunya).
Carlos Campillo Artero: Doctor en Medicina i Cirurgía. Màster in Public Health (The Jonhs Hopkins Bloomberg School of Public Health). Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Investigador Associat del Centre d’Investigació en Economia i Salut (Universitat Pompeu Fabra). Consultor de la Organizació Mundial de la Salut.
Manel Chanovas Borras: Metge especialista en medicina intensiva. Servei d'Urgències Hospital Verge de la Cinta. Instructor SEMES Seguretat del Pacient.
Maria del Mar Fernandez Maillo: Licenciada en Psicología. Master en Inmigración e Investigación Social. Diplomada en Salud Pública. Máster en Seguridad del Paciente y Calidad asistencial por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Directora técnica en Fundación para la Acreditación y el Desarrollo Asistencial (FADA)
Eva Guillén Campuzano: Doctora en medicina i cirurgia Metge especialista en Bioquímica clínica i patologia molecular. Facultatiu responsable laboratori d'urgències. Hospital universitari Mútua de Terrassa. Catlab
Carlos Luaces Cubells: Metge especialista en Pediatre. Cap de Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Deu. Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques. Expert en Seguretat del Pacient pediàtrica.
Mari Cruz Martin: Doctor. Metge especialista en Medicina Intensiva. Màster en Gestió de Centres Sanitaris. Màster en Bioètica i Dret. Directora de l'àrea de Salut de l'Institut de Dret Sanitari (ISDE)-Madrid. Cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de Torrejón (Madrid).
Javier Moreno Aleman: Advocat. Especialista en Dret sanitari, Dret farmacèutic, Dret públic, responsabilitat civil i patrimonial i Dret d'assegurances. Professor col·laborador de la Facultat de Dret (ICADE). Universidad Pontificia Comillas. Membre del Patronat de Fundació per la Recerca Docència i Innovació en Seguretat del Pacient (FIDISP).
Angel Salas García: Secretari de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)
Marta Serrano García: Metge. Gerència de Sanitat de AENOR.
Albert Monterde Martinez: Infermer. Especialista en Geriatrí. Màster en Gestió i Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB). Supervisió de Enfemería de l'Àmbit Sociosanitari de Badalona Servies Assistencials.
Fermin Roqueta Egea: Metge especialista en Cirurgia General. Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries-UAB. Adjunt a la Direcció Mèdica- Fundació Althaia Manresa. Instructor SEMES en Seguetat del Pacient.
Sebastián Santaeugenia Gonzalez: Metge especialista en Geriatria. Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries. Màster en Gerontologia clínica, Cap de Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials.
Enric Vicens Pons: Doctor en Medicina, Metge especialista en Psiquiatria. Salut Mental. Director de l'Àrea de Psiquiatria del Parc Sanitari Sant Joan de Deu-Sant Boi Llobrega
Elisabet González Lao: Llicenciada en biologia. Catlab -laboratori d'urgències, Hospital universitari Mútua de Terrassa.

Eventos relacionados