Emagister Eventos

Organizado por Formación Permanente

Màster en Cronicitat i Dependència

  • Fechas:

    Del 30/09/16 al 06/04/18

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Nom: Màster Universitari en cronicitat i dependència
Durada: 2 cursos acadèmics organitzats per trimestres
Càrrega lectiva: 90 ECTS
Modalitat: Semipresencial
Horari: Divendres de 8h a 14h i de 15h a 19h i dissabtes de 8-14h (alterns)
Institucions col·laboradores: El Consorci Sanitari del Maresme, Fundació TIC Salut, Hospital Clínic de Barcelona.
Titulació: Màster en Cronicitat i Dependència per la UPF i la UAB
Preu: 107€ per crèdit
Caràcter: Universitari. Universitat Pompeu Fabra ( Universitat coordinadora) i Universitat Autònoma de Barcelona
Propera edició: 30 de setembre de 2016
Places: 20
Idiomes: Català, castellà i anglès
Organització: El Màster està estructurat en 3 Mòduls; el primer és obligatori ( 60 ECTS) , el segon mòdul s' haurà d'escolllir entre dos itineraris (20 ECTS), i el tercer mòdul és el treball de recerca fi de màster (10 ECTS). Hi ha la possibilitat de cursar el Màster per mòduls. Cada mòdul és un Diploma de Postgrau. Els tres Diplomes de Postgrau es poden cursar independentment.
Presentació
L’esperança de vida a Catalunya és gairebé dos anys superior a la mitjana europea, malgrat això més del 30% de la població adulta declara patir una malaltia crònica, o més d’una. Les previsions des del Departament de Salut és que les malalties cròniques com la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la diabetis mellitus, els trastorns mentals, la depressió, les demències, el càncer i l’osteoporosi esdevinguin les malalties més freqüents en la població catalana els pròxims anys. Les malalties cròniques són i seran presents a la nostra societat ens el propers anys i cada vegada amb un major impacte social, econòmic i sanitari.
El repte que suposen les malalties cròniques per a les societats actuals i els seus sistemes de salut és una realitat tangible. L'aspecte fonamental d'atenció integral al pacient i les seves famílies fa preveure la necessitat de disposar de professionals de la salut de diferents disciplines preparats per abordar totes les dimensions relacionades amb aquestes patologies. En aquesta línia, des de l'ESCS creiem que cal que hi hagi líders en activitats de prevenció, tractament, control i seguiment d'aquestes patologies on hi hagi una comunicació directa entre els responsables de polítiques sanitàries, professionals sanitaris de l'atenció directa, investigadors en el món acadèmic, pacients, familiars i cuidadors.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Per a l'obtenció del Màster serà obligatori tenir els 90 ECTS resultants dels mòduls obligatoris (60ECTS), del mòdul d' itineraris formatius de 20 ECTS (a escollir entre els 2 oferts) i del mòdul del treball de recerca final de Màster (10 ECTS)
Mòdul 1 obligatori de 60 ECTS + Mòdul 2 itinerari formatiu 20 ECTS + Mòdul 3 Treball Fi Màster 10 ECTS
Mòdul 1 obligatori (total de 60 ECTS)
Matèria: Gestió Sanitària (8 ECTS).
• Assignatura: Economia de la salut i polítiques sociosanitàries
• Assignatura: Qualitat assistencial
Matèria: Aspectes psicosocials de les malalties cròniques (6 ECTS).
• Assignatura: Família i cuidadors
• Assignatura: Assessorament i seguiment en processos crònics
Matèria: Educació sanitària (4 ECTS) semipresencial
• Assignatura: Educació terapèutica,empoderament i metodologia educativa
Matèria: TIC aplicades a la Salut en processos crònics (8 ECTS)
• Assignatura: E-Salut: Documentació mèdica, imatge mèdica digitalitzada i prescripció electrònica
• Assignatura: I-Salut: Integració de la informació de salut. Atenció personalitzada. Teleassistència. Telemedicina. Carpeta de salut.WEB 2.0. Xarxes socials, interacció pacient/professional
• Assignatura: Introducció al Treball Final del Màster (4 ECTS)
Matèria: Recerca en Salut (30 ECTS)
• Assignatura: Metodologia de la recerca (6 ECTS)
• Assignatura: Tècniques de recerca (4 ECTS)
• Assignatura: Bioestadística (8 ECTS)
• Assignatura: Innovació i recerca en TIC (4 ECTS)
• Assignatura: Writing a Research Grant Proposal. Estructura del sistema d'ajuts a la recerca biomèdica a Europa, Espanya i Catalunya (4 ECTS)
• Assignatura: Scientific writing in English. Manuscripts, reports and presentations (4 ECTS)
Mòdul 2. Itineraris formatius optatius (20 ECTS) Dos itineraris entre els quals l'alumne ha d'escollir un. La modalitat és semipresencial i presencial.
Matèria: Itinerari en envelliment i dependència
• Assignatura: Demències i ancianitat
• Assignatura: Salut i Benestar. Envelliment saludable
• Assignatura: Infeccions en l'ancià: Prevenció, diagnòstic i tractament.
• Assignatura: Fragilitat i síndromes geriàtrics
Matèria: Itinerari en gestió, tractament i seguiment de les malalties cròniques
• Assignatura: Diabetis i malalties musculoesquelètiques
• Assignatura: Demencies i ancianitat
• Assignatura: Malalties Cardiovasculars i respiratories
• Assignatura: Càncer i genètica, epigenètica, genòmica i proteòmica de les malalties cròniques
• Assignatura: Experiència clínica en proces crònic. Consistirà en realitzar un seguiment a un pacient crònic. Diagnostic.Tractament.
Mòdul 3
Matèria: Treball final de Màster (10 ECTS)
Treball de recerca clínica o bàsica a desenvolupar en les àrees d'investigació relacionades amb els itineraris proposats en el Màster.

Ponentes ↑ subir

L'equip de professorat del Màster està format per professionals acadèmics i clínic amb àmplia experiència en l'àmbit de la Cronicitat. Entre altres:


- Ignacio Blanco Guilermo
- Esther Cabrera Torres
- Jordi Galimany Masclans
- Carme Hernández Carcereny
- Margarida Jansà Morató
- Montserrat Nuñez Juarez
- Mercè Vidal Flor
- Adelaida Zabalegui Yárnoz

Eventos relacionados