Emagister Eventos

Organizado por Formació Interna

Direcció de Treballs Fi de Grau de GMA (grup 2)

 • Fechas:

  Del 06/02/19 al 06/02/19

 • Lugar:

  Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

LLOC D'IMPARTICIÓ: TCM6-Seminari 1 i 2

DURADA (HORES): 3h

DIA/ES: 06/02/2019

HORARI: 17h a 20h

MODALITAT: Presencial

DESTINAT A: PDI de GMA

FORMADOR: Santos Martínez 

En el marc de la nova normativa de TFGs i la imminent acreditació dels graus, es veu necessari fer una formació al professorat sobre l'enfocament, contingut i desenvolupament del TFG per part de l'estudiant.

Els objectius d'aquesta formació són:

 1. Explicar la importància del TFG en les acreditacions dels graus.
 2. Formar el professorat en com dirigir el TFG i els aspectes de redacció de la memòria.
 3. Compartir i comentar punts de vista comuns entre el professorat.
 4. Fomentar l'ús de les rúbriques d'avaluació.
 5. Millorar, en general, la supervisió dels TFGs.
 6. Aportar plans de millora a les queixes rebudes per part dels estudiants a través de tutors de grau i coordinadors i a través de les enquestes.
Es recomana portar portàtil per seguir millor l'explicació i les indicacions del formador. 

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

1. Benvinguda
2. El TFG en el marc del pla d'estudis: competències a assolir per l'estudiant. Memòria de verificació. Acreditacions dels graus i requisits dels TFGs.
3. Normativa del TFG: calendari i documents a lliurar per part de l'estudiant. 
4. En què consisteix la tutorització d'un TFG.
5. Tipologies de TFGs
6. Memòria del TFG:
6.1. Què és un "marc teòric"
6.2. Què són els referents
6.3. Altres apartats: metodologia, ...
6.4. Citació i normativa APA
6.5. Exemples de TFGs
7. Avaluació del TFG:
7.1. Servei de detecció de plagi (Turnitin).
7.2. Rúbriques
8. Altres aspectes rellevants: tutorització i defensa del TFG.