Emagister Eventos

Organizado por Facultat de Ciències Polítiques i Socials UPF

CANCEL·LAT - Curs "Economia Feminista"

 • Fechas:

  Del 21/04/20 al 02/06/20

 • Lugar:

  Carrer de Ramon Trias Fargas, 25, Barcelona, Espanya, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Aquest curs introdueix l'alumnat en l'economia feminista. Des de la perspectiva feminista s'analitza el diferent posicionament de dones i homes en l'economia i les vinculacions entre el capitalisme i el patriarcat, i es critica que l'economia tradicional hagi confinat el seu estudi als límits del mercat. El curs inicia amb l'origen d'aquest camp de pensament, amb especial èmfasi en l'androcentrisme de les principals escales econòmiques. La segona part del curs tracta sobre els temps i els treballs i se centra especialment en el treball de cures, comunament invisibilitat tan! a l’acadèmia, com a la política i a la societat en general. Es mostren les desigualtats resultants del menyspreu i la manca de reconeixement d'aquest treball, així com el concepte de divisió sexual del treball. La tercera part esta relacionada amb el capitalisme patriarcal, tot proporcionant una visió crítica de les polítiques econòmiques en el marc de la globalització neoliberal des d'una perspectiva feminista. Per últim, a la quarta part, s'analitzaran la crisi financera i la seva relació amb la crisi de cures, i es discutirà l'aposta política de l'economia feminista entorn el concepte de sostenibilitat de la vida.

 

Aquest curs  està reconegut amb 1 ECTS com a RAC.

Durada del curs: 20 hores calendari de sessions 

Horari de les classes:  16.00 a 19.00 h

 

   Dimarts 21/04/20 ...................20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 28/04/20....................20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 05/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 12/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 19/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 26/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 02/06/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Continguts, avaluació, bibliografia Continguts (ambits tematics d'estudi), dates i aules:

 

INTRODUCCIÓ A  L'ECONOMIA FEMINISTA

Origen i evolució de l'economia feminista

L'androcentrisme de la disciplina económica: analisi crític de les principals escales de pensament económic

Els plantejaments de l'economía feminista

 

  TEMPS 1  TREBALLS DES D'UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

El concepte de treball i de treball de cures La divisió sexual del treball

Desigualtats, temps i treballs: mesura, dades i limitacions

 

EL CAPITALISME PATRIARCAL EN UN CONTEXT GLOBAL

La relació entre el treball de cures i !'esfera mercantil

El concepte d'explotació i d'acumulació per despossessió: més enllá del treball mercantil Globalització neoliberal i divisió sexual i internacional del treball de cures

  El conflicte capital-vida

 

  DE LES MÚLTIPLES CRISIS A LA SOSTENIBILITAT  DE LA VIDA

La crisi financera des d'una perspectiva feminista La crisi de cures

Sostenibilitat de la vida i "bon viure"

 

 

  Avaluació:

  El curs consta d'una sessió d'introducció (2h) i 6 sessions presencials (3h). 

Es combinará la classe magistral amb el debat a l'aula, així com el visionat de textos audiovisuals i el comentari de lectures.

L'avaluació consistirá en un assaig breu de 6-7 pagines en qué s'analitzin textos o material audiovisual tot posant-los en relació amb els conceptes treballats a les sessions presencials.

Durant el curs es realitzaran debats a l'aula sobre conceptes centrals del curs que es tindran en compte per a l'avaluació.

 

  Bibliografia i webgrafia basiques:

 • Carrasco, Cristina (2006). «La economía feminista:  una apuesta  por otra economía».  Vara,  María Jesús (coord.). Estudios sobre género y economía. Madrid: Akal, pág. 29-62
 • Carrasco, Cristina; Borderías, Cristina; Torns, Teresa (ed.) (2011). El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas. Madrid: Los Libros de la Catarata.
   
 • Picchio, Antonella (2001/1999). «Un enfoque macroeconómico "ampliado" de las condiciones de vida». A: Carrasco, Cristina (ed.). Tiempos, trabajos y género. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, pág. 15-38. 
   
 • Benería, Lourdes (2003/2005). Género, desarrollo y globalización. Barcelona: Editorial Hacer.
   
 • Ezquerra, Sandra (2012). «Acumulación por desposesión, género y crisis en el Estado español». Revista de Economía Crítica, 14 (2).
   
 • Gálvez, Lina (2013). «Una lectura feminista del austericidio».  Revista de Economía  Crítica, 15, pág. 80- 110.
   
 • Herrera, Gioconda (2011). «Cuidados globalizados y desigualdad social». Nueva Sociedad, núm. 233, pág. 87-97.

 

   Dimarts 21/04/20 ...................20.051 (Ed. Jaume I)   
   Dimarts 28/04/20....................20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 05/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 12/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 19/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 26/05/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)
   Dimarts 02/06/20................... 20.051 (Ed. Jaume I)

 

 

Ponentes ↑ subir

Dra. Rosa Ortiz Monera. Departament de Sociologia, UB.

 

Rosa Ortiz és doctora en sociologia per la Universitat de Barcelona i Master en Estudis de Dones, Genere i Ciutadania de l'lnstitut lnteruniversitari d'Estudis de Dones i Genere (llEDG). És !licenciada en economia per la UPF. Actualment treballa com a professora associada a la UB.

L'economia feminista és un deis seus camps de recerca, d'activisme i de docencia. Pel que fa a la seva recerca, aquesta gira, sobretot, entorn el treball de cures, havent realitzat la seva tesi doctoral sobre les cadenes globals de cures. Com a docent, ha estat professora de l'assignatura d'Economia feminista al Master en Estudis de Dones, Genere i Ciutadania de l'llEDG. A més, ha impartit cursos, tallers i xerrades sobre el tema tant a l'ambit académic com al tercer sector i al moviment feminista.

Eventos relacionados