Emagister Eventos

VIII Jornades Científiques de la SEPHE - I Congresso Nazionale della SIPSE

  • Fechas:

    Del 19/11/18 al 23/11/18

  • Lugar:

    Universitat de les Illes Balears - Edifici Sa Riera, Illes Balears, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

CONGRÉS INTERNACIONAL

Conèixer la pràctica o pràctiques educatives en el passat, desenvolupades tant dins de la institució escolar com fora d'ella, requereix de l'existència, conservació i ús de noves fonts que siguin registres tangibles d'aquesta pràctica, com poden ser els espais i elements materials utilitzats (espais, mobiliari, objectes, instruments o materials didàctics, llibres escolars, etc.), o que informin directament d'aquesta pràctica (memòries professionals dels docents, exàmens, informes o memòries d'activitats, memòries de pràctiques, memòries d'oposició, testimonis personals, quaderns escolars o apunts de classe, treballs d'alumnes, fotografies i/o àlbums, anuaris o revistes escolars, etc.). Aquests vestigis de la pràctica educativa, la conservació dels quals s'ha vist afectada per contingències múltiples, són també indicis que interpretats ens poden permetre reconstruir les realitats viscudes i reconstruïdes en la memòria individual i col·lectiva que ens acostin als imaginaris sobre l'educació que comparteixen les diferents generacions.

Fins ara el nostre coneixement s'ha basat fonamentalment en fonts administratives, polítiques o que presentaven els discursos teòrics sobre com havia de ser aquesta pràctica. En molts casos aquestes fonts han primat les discontinuïtats en sobrevalorar els canvis polítics i considerar que les transformacions de les pràctiques educatives es deriven necessàriament de la modificació de les circumstàncies polítiques o dels enfocaments pedagògics. Creiem que incorporant a l'estudi històric de la pràctica educativa aquestes noves fonts podrem arribar a un coneixement molt més profund i matisat d'aquesta pràctica, i entendre els seus temps, les seves dinàmiques i les seves lògiques, que no sempre són les mateixes que es dedueixen de les fonts administratives i/o polítiques, o dels discursos teòrics sobre com havia de ser aquesta pràctica. També creiem que demostrar-ne el valor historiogràfic pot ajudar a conscienciar sobre la importància de la seva preservació, i sobre la necessitat de comptar amb espais museístics i arxivístics en què es valori i conservi aquest tipus de testimonis del passat educatiu com a béns patrimonials de la nostra societat.

L'estudi i la conservació dels testimonis de la pràctica educativa, tant en qualitat de béns patrimonials com de fonts per a la investigació històrica, han d'estar en constant interrelació. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest esdeveniment científic és el d'esdevenir un espai per a la discussió i intercanvi de coneixements entre la recerca històrica educativa i la conservació i difusió del seu patrimoni, per assolir un major coneixement sobre la pràctica educativa en el passat, sobre la necessitat de preservar els seus testimonis, i sobre el seu valor com a béns patrimonials.

 

NOVA DATA:

S'amplia el termini de quotes reduïdes fins el 5 de juny

 


Organitzen

 

         

 
 

Lugar ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados