Emagister Eventos

Descripción ↑ subir

IX Col·loqui Internacional sobre la Història dels Llenguatges Iberoromànics d’Especialitat (CIHLIE)

Barcelona, 12-14 de maig de 2022

La creació i l'emergència de nous gèneres textuals

Campus del Poblenou – UPF

Congrés científic internacional que porta 8 edicions celebrades a la UPF, Salzburg, Leipzig, Alcalá de Henares i Pisa.

 

Descripció

Al llarg de les dues últimes dècades, el CIHLIE ha representat una cita obligada per a la recerca en els llenguatges d’especialitat a l’àmbit iberoromànic. En les vuit edicions que es van celebrar des de la primera en 1996 s’han adoptat enfocaments molt variats, des de la terminologia i la divulgació de la ciència, la traducció de textos científics, la estandardització dels llenguatges especialitzats, passant per la comparació textual, les tradicions culturals i discursives fins a la perspectiva dialògica intertextual i social i, per últim, la lexicografia especialitzada.

En aquesta novena edició, ens proposem a indagar en la creació i el desenvolupament de nous gèneres textuals d’especialitat, i en el naixement de nous recursos discursius que sorgeixen al llarg dels segles, fins a finals del segle xx.

 

Objectius i línies de treball

Com en les edicions anteriors del Col·loqui, els objectius generals seran:

  • examinar la situació actual de la recerca en els llenguatges d’especialitat en general, i en les llengües iberoromàniques en particular.
  • identificar aquelles solucions i camins històrics que puguin servir per a harmonitzar els problemes actuals en l’àmbit de la comunicació especialitzada.

Els objectius específics del Col·loqui seran:

  • descriure el desenvolupament de nous gèneres textuals des del començament de la documentació sobre els llenguatges iberoromànics fins a finals del segle xx;
  • fomentar la recerca diacrònica com a instrument per descobrir i descriure la creació i l’adaptació de nous gèneres textuals;
  • estudiar la incorporació de nous gèneres textuals en una comunitat científica mitjançant la traducció i promoure l’interès per a la traducció especialitzada i els problemes que els traductors han encarat al llarg de la història d’aquesta activitat;
  • investigar la història de la recepció de determinats gèneres textuals i la seva transformació en les cultures d’especialitat d’arribada;
  • identificar la constitució de noves tradicions discursives que s’estableixen gràcies al desenvolupament o la incorporació de nous gèneres textuals en una comunitat científica d’una llengua o de diverses llengües;
  • identificar els recursos específics i els canvis operats en les llengües a través de la incorporació o la creació de nous gèneres textuals;
  • descriure el comportament sintàctic-discursiu i les línies argumentals dels nous gèneres constituïts.
  • estudiar i determinar els conceptes, termes i lèxic creats o modificats amb el sorgiment d’un nou gènere textual;

 

Comunicacions

Les persones interessades en presentar una comunicació hauran d’enviar les seves propostes en un arxiu adjunt (.doc, .docx o .rtf) a l’adreça cihlieIX@upf.edu. Els arxius tindran una extensió de 250 a 300 paraules (Times New Roman, 12 punts, interlineat senzill, títol centrat e en negreta) –bibliografia inclosa– especificant clarament l’objectiu i el marc teòric considerat.

En el document adjunt només han de figurar el títol i el resum de la proposta, sense cap dada que identifiqui el seu autor o autores.

En el cos del correu electrònic s’inclouran el nom i la filiació institucional del autor o autors, i el títol de la proposta.

El Col·loqui manté la forma tradicional de comunicacions de 20 minuts, seguits de 10 minuts de discussió per donar la possibilitat d’exposició a qualsevol dels participants.

 

Terminis

La data límit per enviar propostes és el 30 de novembre de 2021. Els resums se sotmetran a un procés d’avaluació doble i cega por part del Comitè Científic, les decisions del qual es comunicaran abans del 21 de gener de 2022.

Les inscripcions romandran obertes des del 31 de gener del 2021 fins el dia 11 de maig de 2022.

 

Llengües

Les llengües del Col·loqui seran totes les llengües iberoromàniques, més el francès.

 

Inscripció

Quota de inscripció: 120 €.

Quota reduïda (estudiants i llicenciats en atur): 35 €.

Els professors i estudiants de la UPF no pagaran quota d’inscripció.

Els inscrits tindran dret a un certificat oficial de participació en el Col·loqui.

 

Organització

logo InfoLex

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Dijous, 12 de maig de 2022

 

10.00

Apertura del col·loqui amb la intervenció de representants de la Universitat

Pompeu Fabra

10:15-11:30

Conferència inaugural i debat: Elmar Eggert (Universitat de Kiel, Alemanya)

11:30-12.00

Pausa

12.00-13:30

Ponències

 

 

1.

4.

 

2.

5.

 

3.

6.

13.30-15.00

Dinar

15.00-16.30

Ponències

 

 

7.

10.

 

8.

11.

 

9

12.

16.30-17.00

Pausa

 

 

17.00-18.00

Ponències 13.

14.

 

15.

16.

21.00

Cena

 

 

Divendres, 13 de maig de 2022

 

9.00-10.15

Conferència plenària i debat: Ursula Wienen (Technische Universität Köln,

Alemanya)

10.30-11.30

Ponències 17.

18.

 

19.

20.

11.30-12.00

Pausa

12.00-13.00

21.

22.

23.

24.

13.00-15.00

Dinar

15.00-16.30

Ponències 25.

26.

27.

 

28.

29.

30.

16.30-17.00

Clausura

 

 

Dissabte, 14 de maig de 2022

Excursió: Visita de la Colònia Güell

 

Ponentes ↑ subir

Eventos relacionados