Emagister Eventos

Organizado por Josep Vicenç Mestre Nogué

Cancel·lat!: Curs d'Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal

 • Fechas:

  Del 20/04/20 al 02/06/20

 • Lugar:

  Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella, Carrer de Ramon Trias Fargas, Barcelona, Espanya, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

ATENCIÓ! La docència d'aquest curs serà impartida de manera no presencial a través de la plataforma Aula Global. Tots els inscrits rebran les instruccions per poder accedir a el curs.

Curs d'Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal

Et poses nerviós quan has de parlar davant d’una audiència? Vols ser capaç de comunicar eficientment, ser original i aprendre a convèncer el teu interlocutor? Vols aprendre a parlar en públic i adquirir desimboltura i seguretat a l’hora d’articular un bon discurs?

Aquest curs t’ofereix les eines per desenvolupar el teu potencial com a orador. Et facilitarem píndoles teòriques que hauràs de portar a la pràctica amb exercicis breus d’improvisació i també presentacions extenses preparades que simularan les diferents situacions comunicatives a les que es pot enfrontar un jurista.

Aprendràs a fer un informe oral, un interrogatori i practicaràs en un judici oral simulat. Descobriràs com elaborar i estructurar una argumentació de manera sòlida i exposar-la de manera eficient per a persuadir l’audiència.

Per això gaudiràs d’una atenció continuada al llarg del curs, en la qual el professorat farà un informe personalitzat que definirà les teves virtuts i aspectes a millorar com a orador. En definitiva, et proposem una experiència vivencial pràctica que et doni flexibilitat en diversos registres, seguretat i autonomia discursiva davant qualsevol presentació oral.

 

OBJECTIUS DEL CURS

 1. Promoure l’ús de l’oratòria des del rigor acadèmic. Incidir en l’aprenentatge pràctic per adquirir competències bàsiques en creació i exposició del discurs. Adequació al registre.
 2. Perdre la por a enfrontar-se a un auditori o als mitjans de comunicació. Descobrir les virtuts d’un mateix per potenciar-les oralment.
 3. Conèixer els aspectes generals de l’oratòria: la comunicació no verbal, la paraverbal i la verbal. Dotar l’alumnat de contingut i de continent.
 4. Potenciar les capacitats orals de diversos perfils professionals. Incentivar la creativitat (inventio), l’estructuració (dispositio) i l’articulació (actio).
 5. Practicar oralment les tècniques exposades pel professorat, adquirir-ne desimboltura i experiència i, alhora, augmentar el grau personal d'autoestima i seguretat davant d'un auditori. Seguiment i feedback continuat.
 6. Analitzar i avaluar conjuntament les pròpies intervencions orals i les d'altres companys del grup, per adquirir consciència dels punts febles d'un mateix que cal millorar i dels punts forts que cal potenciar.

 

DESTINATARIS DE L’ACTIVITAT

Estudiants universitaris del grau de dret amb inquietud per la formació integral de l’individu. A tots aquells qui vulguin dotar-se d’una eina transversal, amb competències interdisciplinàries com l’oratòria, per esdevenir més eficient a la feina.

 

CALENDARI i HORARI DEL CURS

Durada: 21 hores. 3 hores setmanals (7 setmanes) 1 Crèdit  ECTS.

Dates:    20 i 27 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig i el dimarts 2 de juny. 

Horari:   de 17:00 a 20:00 hores

Lloc:  Aula Global (Formació no presencial)

 

 

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

PROGRAMA

 • Autoconsciència, personalitat i nervis. Seguretat i autoestima a partir de l'estil de l'emissor: el jurista. Les finalitats: ensenyar, convèncer, delectar, vendre un producte, etc. El grau de formalitat.
 • La comunicació no verbal. Imatge personal, posició corporal, gestualitat facial, mirada, mans, i gestió de l’espai i l’audiència.
 • La comunicació paraverbal. Intensitat, durada, to, timbre, ritme, entonació i prosòdia. El silenci.
 • L'estructuració, guió i audiència. Fórmules d'inici i de final. La captatio benevolentiae. La recapitulació. Tipus de conclusions.
 • L'argumentació i les figures retòriques. Tipus d'arguments: autoritat, model, benefici, demostració, analogia, incompatibilitat, etc. Les fal·làcies: ad hominemad populumad verecundiamad fidelitatem, etc. La citació, l'exemple i l'anècdota.
 • La preparació i la memorització (memòria). La improvisació. L'elaboració i l'ús del guió. Previsió i maneig d'elements tecnològics de suport: pantalla, fotocòpies, micròfon, vídeo, presentacions en PowerPoint i afins.
 • Avaluació: Assistència presencial obligatòria i autosuperació de les condicions prèvies. Retro avaluació d’un mateix i dels companys, aprenentatge diacrònic i multidisciplinari. Valoració de la riquesa i correcció lingüística i l’adequació al registre.

 

ACTIVITATS

Totes les sessions s’iniciaran amb una breu explicació teòrica d’uns 45-60 minuts. La resta estarà dedicada a les pràctiques dels alumnes, que permetran reforçar la primera el contingut i integrar-lo en l’aprenentatge dels alumnes. Enumerem alguns dels exemples d’activitats que es faran al llarg del curs:

 

***Tots els alumnes participaran de manera pràctica en totes les sessions, sigui en una presentació preparada o en una breu improvisació, per tal de fomentar l’autoconfiança, l’autoconsciència, i també una evolució periòdica i assoliment dels coneixements teòrics.***

 

20
Abr 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
27
Abr 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
4
May 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
11
May 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
18
May 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
25
May 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"
2
Jun 2020
 • 15:00 - 20:00
  Curs: "Oratòria i Argumentació: Una eina jurídica troncal"