Emagister Eventos

The 28th edition of the Conference of the Student Organisation of Linguistics in Europe

  • Fechas:

    Del 28/01/20 al 31/01/20

  • Lugar:

    Universitat Pompeu Fabra. Campus del Poblenou, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

 

The 28th edition of the Conference of the Student Organisation of Linguistics in Europe

 

Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra

Del 28 a 31 de gener del 2020

Auditori - Campus del Poblenou

 

ConSOLE 28 és la 28 edició d’un congrés que se celebra cada any a una universitat europea diferent. Aquest congrés té l’objectiu de proporcionar un fòrum de debat per les properes generacions de lingüistes per oferir-los l’oportunitat de presentar la seva recerca a un públic internacional. Amb el pas del temps, ConSOLE s’ha convertit en el congrés d’estudiants de doctorat amb més prestigi a nivell internacional, especialment dintre del marc europeu. Les edicions d’aquest congrés han estat, com ja s’ha esmentat, a diferents institucions europees, de les quals podem destacar-ne la University of Leipzig el 2017, la University College London el 2018 o la Humboldt-University el 2019. Així doncs, hem enviat una crida per sol·licituds de comunicació a Linguist List i esperem escollir unes 24 comunicacions orals i unes 20 presentacions de pòster. Els escollits tindran l’oportunitat de presentar el seu treball durant 20 minuts i 10 minuts per discussió en el cas de les comunicacions orals.

L’edició d’aquest any també compta amb un esdeveniment satèl·lit organitzat per la Laura Aina i Ionut-Teodor Sorodoc, del grup d’investigació COLT (Computational Linguistics and Linguistic Theory). Aquest esdeveniment té com a objectiu introduir els estudiants, i en general els investigadors en lingüística, als mètodes computacionals útils per l’estudi del llenguatge.

Hi haurà 6 ponents convidats, els quals cobriran els principals subcamps de la lingüística, és a dir, sintaxi, semàntica, pragmàtica, fonologia/fonètica, adquisició del llenguatge i mètodes experimentals  (veure apartat "ponents").

Adreçat a estudiants de doctorat en un programa de lingüística o similar. ConSOLE invita estudiants de doctorat a presentar el seus treballs emmarcats dintre d’enfocaments tan teòrics com empírics dintre de tots els camps lingüístics, és a dir, sintaxi, semàntica, pragmàtica, morfologia, fonologia, fonètica així com també dintre de diferents metodologies, com ara formals, experimentals i computacionals. 

Import de la inscripció:  30€ 

Formes de pagament: TPV (targeta de crèdit) i transferència. Cal fer el pagament el dia 20 de desembre de 2019 com a tard. Cal fer arribar el comprovant de la transferència a l’adreça departament.tcl@upf.edu, amb el títol del missatge “Comprovant de pagament: pagament únic Con-SOLE”.

Professora responsable:  Louise McNally (DTCL)

Comitè organitzador local: GLIF (Grup de Lingüística Formal): Josep Ausensi, Sara Cañas, Zi Huang, Alexandra Navarrete González, Raquel Veiga Busto, Chenjie Yuan i Giorgia Zorzi; GrEP (Grup d'Estudis de Prosòdia) Florence Baills i Ingrid Vilà-Giménez; ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe) Rut Benito i Núria de Rocafiguera Montanyà

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Programa provisional

 

Dimarts, 28 de gener

 

14:30-16:00                   Introduction to Python for Computational Linguistics: Matthijs Westera

16:00-16:30                   Coffee break

16:30-18:00                   Introduction to Distributional Semantics and Machine Learning: Gemma                                    Boleda

 

Dimecres, 29 de gener

 

9:00-9:30                      Registration

9:30 - 10:30                  Keynote Speaker 1

10:30 - 11:00                Coffee Break

11:00 - 13:00                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

13:00 - 14:30                Lunch

14:30 - 16:30                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

16:30 - 17:30                Poster session + Coffee Break

17:30 - 18:30                Keynote Speaker 2

 

 

 

Dijous, 30 de gener

 

9:30 - 10:30                  Keynote Speaker 3

10:30 - 11:30                Coffee Break

10:30 - 12:30                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

12:30 - 14:00                Lunch

14:00 - 16:00                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

16:00 - 16:30                Coffee Break

16:30 - 17:30                Keynote Speaker 4

20:30 - 22:30                Conference Dinner

 

Divendres, 31 de gener

 

9:00-10:00                    Keynote Speaker 5

10:00 - 10:30                Coffee Break

10:30 - 12:30                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

12:30 - 14:00                Lunch

14:00 - 16:00                4 Oral presentations (20 minutes + 10 for discussion)

16:00 - 18:00                Poster session + Coffee Break

17:00 - 18:00                Keynote Speaker 6

18:00 - 18:30                Closing Remarks

 

Ponentes ↑ subir

Laura Domínguez (University of Southampton) https://www.southampton.ac.uk/ml/about/staff/ldo.page

Dr. Laura Domínguez és Deputy Head of Department i Director of Research de Llengües Modernes i Lingüística a la University of Southampton.

 

Núria Esteve-Gibert (Universitat Oberta de Catalunya) https://nuriaestevegibert.weebly.com/

Dr. Núria Esteve-Gibert és Associate Professor des del setembre de 2018 a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació a la Universitat Oberta de Catalunya. També és investigadora al Language Acquisition Research Group al Departament de MLL i d’Estudis Anglesos a la Universitat de Barcelona.

 

Vadim Kimmelman (University of Bergen) http://vadimkimmelman.com/

Dr. Vadim Kimmelman treballa principalment en la gramàtica de les llengües de signes, sobretot en la llengua de signes russa (RSL) i la llengua de signes dels països baixos (NGT). Està majoritàriament interessat en fins a quin punt les llengües de signes són similars i diferents de les llengües orals, és a dir, en els efectes que té el tipus de modalitat.

 

Laia Mayol (Universitat Pompeu Fabra) https://laiamayol.wordpress.com/

Dr. Laia Mayol és tenure-track professor a la Universitat Pompeu Fabra. Està interessada en la pragmàtica i la semàntica, tan teòrica com experimental. Més en concret, la seva recerca se centra en els següents temes: l’estructura informativa i discursiva, significat non-truth conditional i la producció i interpretació d’anàfores.

 

Yasutada Sudo (University College London) https://www.ucl.ac.uk/~ucjtudo/

Dr. Yasutada Sudo és Associate Professor (Octubre 2018-) al Department of Linguistics a la University College London (UCL). La seva recerca se centra en la lingüística teòrica, principalment semàntica, pragmàtica i sintaxi. 

 

Francesc Torres-Tamarit (Centre National de la Recherche Scientifique) https://ftorres.weebly.com/

Dr. Francesc Torres-Tamarit és investigador (CR2) al CNRS al laboratori Structures Formeless du Langage a la Université Paris 8. Actualment és co-editor de Linguistic Inquiry Squibs i Discussion.