Emagister Eventos

Taula rodona: Calladeta estàs més guapa. Violència online contra dones periodistes

  • Fechas:

    Del 29/11/17 al 29/11/17

  • Lugar:

    Sala d'actes del Col•legi de Periodistes de Catalunya. , Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Taula rodona: Calladeta estàs més guapa. Violència online contra dones periodistes

 

#GenderUOC

En el marc del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, que es celebra el 25 de novembre, la Unitat d'Igualtat de la UOC i l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya organitzen la taula rodona "Calladeta estàs més guapa. Violència online contra dones periodistes" amb l’objectiu de posar en comú l'anàlisi, des de la perspectiva de gènere, del fenomen del ciberassetjament en diferents contextos d'exercici de la professió periodística. S'exposarà també el fenomen del ciberassetjament a les dones des d'una perspectiva més global, convidant a reflexionar sobre el tema en la seva dimensió social-estructural. El dret d'accés a l'esfera pública és un dret ciutadà del qual, històricament, les dones no han pogut gaudir amb plenes garanties. Reflexionar sobre com s'aborda la limitació d'aquest dret en el cas de les dones periodistes ens pot donar pistes sobre l'estat de salut de la lliure expressió de les dones en les nostres societats digitals.

 

A l'informe "La seguretat de les periodistes i la qüestió de la impunitat", publicat a l'agost de 2017, l'Assemblea General de Nacions Unides alertava sobre el problema de la manca de visibilitat del ciberassetjament a què les professionals dels mitjans es veuen cada vegada més sotmeses. Lluny de considerar-lo un problema puntual, l'informe dóna compte de la dimensió estructural de la pressió que s'exerceix sobre les periodistes en l'exercici de la seva professió, pel sol fet de ser dones. El problema s'agreuja en països en conflicte, on la intensitat de les agressions es suma a la impunitat amb què actuen els agressors.

 

La taula rodona donarà pas a un debat sobre qüestions de necessària formulació: Com és la violència que s'exerceix contra dones periodistes a les xarxes socials? Quines són les conseqüències? Amb quins instruments comptem per denunciar una situació de ciberassetjament? Quines mesures poden exigir-se als mitjans de comunicació per que les dones realitzin el seu treball amb seguretat? Quins marcs normatius reconeixen el dret de les dones periodistes a exercir la seva professió amb plenes garanties, així com el seu dret -com ciutadanes- a la lliure expressió?

 

 

Participaran en la taula rodona:

Zuliana Lainez (presidenta de la Federació de Periodistes d'Amèrica Llatina i el Carib)

Ana Isabel Bernal (periodista i professora de la Universitat Oberta de Catalunya)

Cristina Fallarás (periodista i escriptora)

Hèlia (associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere)

 

Moderadora: Anna Clua (professora de periodisme i membre de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya)

 

Obertura de l'acte a càrrec de Pastora Martínez Samper, Vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya i presidenta de la Unitat d'Igualtat d'aquesta universitat

 

L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya s'encarregarà de la cloenda de l'acte.

 

Lloc: Sala d'actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona

Data i hora: Dimecres 29 de Novembre a les 18h.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Mesa redonda: “Calladita estás mejor”. Violencia online contra mujeres periodistes

En el informe “La seguridad de las periodistas y la cuestión de la impunidad”, publicado en agosto de 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas alertaba sobre el problema de la falta de visibilidad del ciberacoso al que las profesionales de los medios se ven cada vez más sometidas. Lejos de considerarlo un problema puntual, el informe da cuenta de la dimensión estructural de la presión que se ejerce sobre las periodistas en el ejercicio de su profesión, por el mero hecho de ser mujeres. El problema se agrava en países en conflicto, donde la intensidad de las agresiones se suma a la impunidad con la que actúan los agresores.

La mesa redonda “Calladita estás mejor. Violencia online contra mujeres periodistas” pretende poner en común el análisis, desde la perspectiva de género, del fenómeno del ciberacoso en diferentes contextos de ejercicio de la profesión periodística. Se expondrá también el fenómeno del ciberacoso a las mujeres desde una perspectiva más global, invitando a reflexionar sobre el tema en su dimensión social-estructural. El derecho de acceso a la esfera pública es un derecho ciudadano del cual, históricamente, las mujeres no han podido gozar con plenas garantías. Reflexionar sobre cómo se aborda la limitación de ese derecho en el caso de las mujeres periodistas nos puede dar pistas sobre el estado de salud de la libre expresión de las mujeres en nuestras sociedades digitales.

La mesa redonda dará paso a un debate sobre cuestiones de necesaria formulación: ¿Como es la violencia que se ejerce contra mujeres periodistas en las redes sociales? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Con qué instrumentos contamos para denunciar una situación de ciberacoso? ¿Qué medidas pueden exigirse a los medios de comunicación para que las mujeres realicen su trabajo con seguridad? ¿Qué marcos normativos reconocen el derecho de las mujeres periodistas a ejercer su profesión con plenas garantías, así como su derecho –como ciudadanas- a la libre expresión?

 

Participarán en la mesa redonda:

Zuliana Lainez (presidenta de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe)

Ana Isabel Bernal (periodista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya)

Cristina Fallarás (periodista y escritora)

Hèlia (associación de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género)

 

Moderadora: Anna Clua (profesora de periodismo y miembro de la Unidad de Igualdad de la Universitat Oberta de Catalunya)

 

Apertura del acto a cargo de Pastora Martínez Samper, Vicerectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya y Presidenta de la Unidad de Igualdad de esta universidad

La Associació de Dones Periodistes de Catalunya se encargará de la clausura del acto.

 

Lugar: Sala de actos del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona

Fecha y hora: Miércoles 29 de Noviembre a las 18h.

  

Organiza: Unitat d'Igualtat de la UOC i Associació de Dones Periodistes de Catalunya

Ponentes ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados