Emagister Eventos

Organizado por Escola de Doctorat

Seminari Fem Recerca #2: Sobre la digitalització dels relief maps i la cocreació com a metodologia d’investigació

 • Fechas:

  Del 19/04/17 al 19/04/17

 • Lugar:

  Sala -1H, Edifici 22@, Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

El cicle de seminaris Fem Recerca és una iniciativa de la UOC que té com a objectiu construir un espai de trobada entre investigadors en diferents etapes de la seva trajectòria professional, per a compartir experiències, avenços, dubtes i dificultats. Particularment, el focus dels seminaris és la promoció de l’intercanvi entorn de les decisions clau que els investigadors han de prendre en relació a la metodologia dels seus estudis. D’aquesta manera, els seminaris es proposen com una oportunitat per a plantejar i sotmetre a debat els interrogants a què els investigadors s’enfronten en relació al seu projecte en particular, ja sigui en la fase de disseny o en la d’execució.

Els seminaris seran presencials i tindran un caire periòdic mensual. Cada sessió s’estructurarà entorn de la discussió de dos projectes de recerca presentats per assistents que adoptaran el rol de ponents. Amb un esperit constructiu, l’èxit d’aquests seminaris dependrà de la seva capacitat de promoure la participació dels assistents en una dinàmica respectuosa que remarqui la seva expertesa com a investigadors, de col·laboració honesta amb la resta de participants i amb un compromís profund amb el rigor de l’activitat científica a la Universitat.

La participació en aquests seminaris de recerca és gratuïta i oberta als estudiants de doctorat, als investigadors, als professors i al personal de gestió que treballa amb dades. Excepcionalment, hi podran participar estudiants de programes de grau o postgrau que desenvolupin un treball final d’investigació.

La inscripció és necessària per raons logístiques ja que l’espai disponible té un aforament limitat.

Els estudiants, professors, investigadors o professionals de la UOC interessats en participar en aquests seminaris com a ponents, exposant el seu projecte de recerca en un dels seminaris, poden consultar les indicacions i fer la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a la bústia femrecerca@uoc.edu adjuntant un títol i un abstract que doni resposta a les cinc W i una H i, de manera particular, als punts crítics en relació a les decisions metodològiques que els ponents voldrien sotmetre a debat o consideració.

També us podeu subscriure al calendari compartit mitjançant Google Calendar aquí i consultar la programació.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

19
Abr 2017
 • 13:00 - 13:15
  Benvinguda al seminari
 • 13:15 - 14:00
  Primera ponència

  «Metodologies per a l’anàlisi de les desigualtats socials: desenvolupant els relief maps com a eina digital», Maria Rodó de Zárate

  Els mapes de relleu de l’experiència (relief maps) són una eina metodològica desenvolupada per a sistematitzar dades qualitatives amb relació a la intersecció de diferents formes de desigualtat de gènere, sexualitat, edat, classe social i ètnia. Aquesta eina vol operacionalitzar aquestes interseccions des d’una perspectiva geogràfica (que tingui en compte els contextos on tenen lloc algunes discriminacions determinades) i emocional (que pugui encabir la dimensió psicològica de l’experiència de discriminació). Tot i que els mapes de relleu de l’experiència s’han rebut com una eina innovadora i útil per a fer recerques en diferents àmbits, el format rudimentari que tenen presenta alguns obstacles. Per a elaborar-los, calen papers i llapis de colors que les persones que participen en la recerca fan servir, fet que dificulta la recollida de dades a una escala més gran i l’anàlisi i la gestió posterior que se’n fa. La proposta actual és treballar per a dissenyar una eina metodològica en format d’aplicació. Aquesta eina hauria de mantenir els potencials dels mapes de relleu de l’experiència, i alhora hauria d’obrir noves possibilitats per a la recerca per mitjà d’una eina digital. Una de les potencialitats és que aquesta aplicació permetria la utilització de l’eina en temps real, d’una manera senzilla, però podent recollir dades molt complexes. També, mitjançant la geolocalització, es podrien analitzar dades concretes dels llocs on es produeixen situacions de discriminació específiques, cosa que permetria poder fer anàlisis sobre els mapes de la desigualtat a les ciutats, per exemple. Les preguntes que es plantegen en aquest moment inicial de disseny i desenvolupament de l’eina tenen a veure tant amb la seva possible aplicabilitat i flexibilitat com amb qüestions ètiques i de privadesa en el tractament de les dades en la recerca.

 • 14:00 - 14:45
  Segona ponència

  «Codisseny i Agile per a la gestió de recerca col·laborativa: de la “metainvestigació” al repte de generar materials pràctics», Enric Senabre

  Aquesta metainvestigació (recerca sobre la recerca) tracta d’abordar de quina manera les metodologies de cocreació nascudes fora de l’àmbit de la recerca, com ara el codisseny de processos (derivat de l’àmbit del pensament de disseny o design thinking) i la gestió àgil amb les metodologies Agile (nascuda en entorns de desenvolupament de programari), poden aportar solucions pràctiques en la ideació, la planificació i el desenvolupament de projectes de recerca col·laboratius. El projecte mira de donar resposta a la qüestió de quins entorns de recerca acadèmica poden ser especialment idonis per a adoptar metodologies derivades d’aquests dos paradigmes emergents de treball col·laboratiu, i alhora desenvolupar materials pràctics i guies de facilitació que en permetin la reproducció i l’adopció per part de tercers. La motivació principal connecta amb interessos recents entorn de l’impacte social de la recerca i la innovació, com ara a escala europea, en l’àmbit de la recerca i innovació responsables (responsible research and innovation, RRI). El treball de camp es porta a terme en tres àmbits diferents de processos de recerca col·laborativa: un projecte europeu de ciència ciutadana entre gent jove, un altre projecte europeu de recerca-acció en l’àmbit tecnosocial i un centre de recerca sobre polítiques públiques i canvi climàtic, amb equips científics distribuïts en diferents institucions del Regne Unit. En tots tres casos hi ha un entorn que compleix els requisits de voler integrar un grau significatiu de diversitat en el disseny i la gestió de la recerca, equips interdisciplinaris, una marcada voluntat d’impacte social, objectius específics de publicació acadèmica i, alhora, un repte per a gestionar la complexitat que tot això implica. En tots tres casos, la funció de l’investigador és la de cofacilitador, cosa que permet assumir un rol d’observador participant i activar, també, altres mètodes qualitatius i quantitatius d’obtenció de dades per a l’anàlisi. Durant la sessió del seminari es compartiran el disseny actual dels materials desenvolupats i exemples d’aplicació de diferents eines utilitzades fins ara, per tal d’obtenir més retorn i discutir-ne la possible aplicació en altres àmbits de coneixement.

 • 14:45 - 15:00
  Cloenda del seminari

Ponentes ↑ subir

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados