Emagister Eventos

Organizado por Formacio Contínua

Seminari pràctic de l'IRPF 2016

  • Fechas:

    Del 24/05/16 al 26/05/16

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, Maresme, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Dates: 24, 25 i 26 de maig de 2016
Horari: de 17 a 21h
Durada: 12 hores
Preu: 150 €
Presentació
Coneixement pràctic del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2016.
Objectius
Capacitació per a confeccionar la Declaració del IRPF de 2016, tenint en compte les novetats introduïdes enguany. Treballar sobre dos exercicis pràctics amb el suport teòric necessari per entendre els components de la Declaració i les diferents etapes de la seva confecció.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

1. Introducció. Gestió de l’IRPF.
2. Conceptes necessaris per confeccionar una Declaració. Qüestions generals.
3. Rendiments del Treball.
4. Rendiments del Capital Immobiliari.
5. Rendiments del Capital Mobiliari.
6. Rendiments d’activitats econòmiques.
7. Règims Especials. Imputació i atribució de rendes.
8. Guanys i Pèrdues Patrimonials.
9. Integració i compensació de rendes.
10. La base imposable i la base liquidable.
11. Els mínims personals i familiars.
12. Càlcul de l’impost. Determinació de les quotes integres.
13. Deduccions. Estatals i autonòmiques.
14. Quota liquida, quota resultant de l’autoliquidació, quota diferencial i resultat de la Declaració.

Ponentes ↑ subir

Dr. Jordi Altayó Marti. Professor de l’Escola Universitària del Maresme. Doctor en Economia. Llicenciat en Dret, Llicenciat en Economia, Llicenciat en A.D.E. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal (AEDAF). Membre de la Junta de Govern i President del CEFIT del Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Eventos relacionados