Emagister Eventos

Organizado por Formació Permanent

R-Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

  • Fechas:

    Del 13/01/17 al 28/07/17

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

TÍTOL PROPI DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

Dates:  del 12 de gener de 2017 a 30 de juny de 2017
Durada: 30 ECTS/ 300 hores
Horari: dijous de 15 a 21h (6 hores/dia). Excepte el Curs SVA.
Lloc de realització: Escola Superior de Ciències de la Salut / Centre de Simulació i Innovació en Salut i Pràctiques a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Modalitat: Presencial
Orientació: professionalitzador
Idiomes: català i castellà
Preu: 2550€
5% de descompte acumulable per a preinscripcions fetes fins el 7 de juny de 2016
Informació i assessorament tècnic:
Dra. Carolina Chabrera  (Coordinadora académica del Postgrau) cchabrera@tecnocampus.cat
Sr. Miguel Ángel Palma (Coordinador asistencial del Postgrau) mapalma.germanstrias@gencat.cat
Sol·licitud d’informació i inscripcions:
Formació Permanent
Tel. (+34) 93 702 19 59

PRESENTACIÓ

El camp de l'àmbit quirúrgic s'expandeix cada vegada més i necessita d'un perfil de professionals especialistes que s'adaptin als requisits d'aquest àmbit de treball.
Els avenços tecnològics en la cirurgia, la complexitat de l'atenció i la situació de vulnerabilitat dels pacients en processos quirúrgics són factors que exigeixen de professionals d'infermeria amb una formació específica i basada en l'evidència científica; amb la finalitat de proporcionar una atenció segura, eficaç i de qualitat durant tot el procés quirúrgic.
Per aquest motiu, i tenint en compte el desenvolupament d'una nova consciència de treball en equip multidisciplinar de l'àrea quirúrgica, es requereix d'una formació que actualitzi i enriqueixi les competències dels professionals d'infermeria sobre cures i tècniques en cirurgia independentment de l'especialitat.
El Postgrau en 'Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic' aprofundeix en els coneixements, les habilitats, les destreses, les actituds y els valors de la infermeria quirúrgica.
Amb un programa que es desenvolupa conceptualment de manera gradual, el temari dóna a conèixer a l'estudiant des del model d'infermeria quirúrgica en el sistema sanitari, l'organització del treball o les característiques de l'espai i instrumental propi del quiròfan, fins tot el referent en termes relacionats amb la infermeria quirúrgica com asèpsia, infecció, desinfecció i esterilització, atenció pre, intra i post operatòria, sutures, anestèsia, etc.
Un dels punts més rellevants d'aquesta proposta de formació de postgrau és basa en les entitats que ho co-organitzen: Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus - Centre de Simulació i Innovació en Salut i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
- El Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS): és un centre depenent de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus. El CSIS té l’objectiu de facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. Un nou model d’aprenentatge que segueix els estàndards de qualitat docents i on la innovació i la recerca son els pilars fonamentals.
- L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: és un centre públic que presta atenció sanitària d'alta complexitat a les 800.000 persones que viuen al Barcelonès Nord i al Maresme, així com a alguns ciutadans d'altres territoris catalans en el cas de determinades patologies, en què l'hospital és referència per a fins a 1.200.000 habitants.

A QUÍ VA ADREÇAT

Diplomats i Graduats en Infermeria interessats en aprofundir en el coneixement del procés quirúrgic, en la gestió i la seguretat del pacient dins d’aquesta àrea.

SORTIDES PROFESSIONALS

Infermer/a de l'àrea quirúrgica en els diferents àmbits d'especialització assistencial.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

Pla d'estudis

MÒDUL I – Àmbit Quirúrgic (10 ECTS)
· Procés quirúrgic
· Area quirúrgica
· Competències de la infermera en l’àmbit quirúrgic
· Cures d’infermeria en l’intraoperatori
· Asèpsia i esterilització
· Introducció a la instrumentació
· Sutures manuals i mecàniques
· Aparatatge electromèdic a quiròfan
Cures d’infermeria en l’intraoperatori segons l’especialitat:
· Cures en Cirurgia General i Digestiva
· Cures en Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica
· Cures en Ginecologia
· Cures en Urologia
· Cures en Cirurgia Vascular
· Cures en Cirurgia Otorinolaringologia
· Cures en Cirurgia Toràcica
· Cures en Cirurgia Cardíaca
· Cures en Neurocirurgia
· Cures en Cirurgia Plàstica i Reparadora
· Cures en Cirurgia Pediàtrica
· Cures d’Infermeria en CMA
· Cures en Cirurgia Oftalmològica
· Cures d’infermeria en Transplantament
Gestió de l’àrea quirúrgica:
· Gestió de l’àrea quirúrgica
· Risc laboral en l’àrea quirúrgica
· Aspectes legals en l’àrea quirúrgica
MÒDUL II – Anestèsia i Reanimació (3 ECTS)
• Atenció d'infermeria en pre-anestesia. URPQ.
· Monitorització del pacient quirúrgic
· Atenció d'infermeria anestèsica en l'intraoperatori
· Atenció d'infermeria anestèsica en el post. immediat
· Curs de Suport Vital Avançat acreditat pel CCR
MÒDUL III – Seguretat del pacient (1 ECTS)
Mòdul on-line
MÒDUL IV – Practicum (16 ECTS)
Les pràctiques assistencials es realitzaran a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

METODOLOGIA

El curs de Postgrau té una durada de 6 mesos compresos entre gener i juny.
El temps de dedicació setmanal dels estudiants serà de 6 hores presencials i 2 hores de dedicació on-line més el treball autònom d'estudi personal. Les pràctiques assistencials tindran una durada de 4 setmanes realitzant la jornada completa del torn assignat.
Segons el mòdul i l'objectiu de cada sessió es plantejaran les següents metodologies docents:
- Sessions de classes expositives
- Seminaris
- Treball individual
- Presentació de temes per part dels alumnes
- Tutories
- Simulació
- Treball autònom

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Per obtenir el diploma de Postgrau serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:
- Assistència obligatòria a un 75% del total d'hores presencials de classe.
- Assistència obligatòria a un 95% del total d'hores de pràctiques assistencials.
- Superació de les avaluacions de seguiment i finals.
- Avaluació Contínua de les sessions programades.
- Lliurament i superació del Treball de Fi de Pràctiques.

Ponentes ↑ subir

Dra. Carolina Chabrera Sanz. Coordinadora acadèmica del postgrau. Doctora per la Universitat de Barcelona en el programa de Medicina (amb Menció de Qualitat MCD 2008-00023). Màster Universitari en Ciències de la Infermeria i Diplomada en Infermera per la Universitat Internacional de Catalunya. Actualment, Coordinadora del Centre de Simulació i Innovació en Salut i professora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.
Sr. Miguel Ángel Palma Bocanegra. Coordinador assistencial del postgrau. Màster Universitari en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Infermeria per Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà UAB. Actualment, Infermer supervisor de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Sra. Laura Ros Domínguez. Màster en Màrqueting Farmacèutic per la Barcelona School of Managment UPF. Diplomada en Infermeria per Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà UAB. Actualment, Coordinadora d'Especialistes de producte en Prevenció d'infeccions, Laboratoris HARTMANN S.A.
Tots els docents que participen en aquest postgrau són professionals assistencials experts en l'àmbit quirúrgic.
• Sra. Consuelo Villanueva Fuentes.
• Sra. Encarna Adarve Sánchez.
• Sra. Mª Isabel Armenta Sánchez.
• Sra. Mª Carmen Atalaya Pérez.
• Sra. Elisenda Benedi Altes.
• Sra. Brugues Calaf Batet.
• Sra. Isabel Campa Pulido.
• Sra. Mª Jose Diaz Garrido.
• Sr. Vicenç Casablanca Claramunt.
• Sra. Elena Juan Sanz.
• Sra. Gloria López Ros.
• Sra. Silvia Matosas Casadesús.
• Sra. Eva Moreno Morales.
• Sra. Maria Laura Ocaña Notario.
• Sra. Margarita Ruiz Casas.
• Sra. Mª Carmen Sánchez Quesada.
• Sra. Inmaculada Ureña Olmo.
• Sra. Alexandra Vila Juventench.
• Sra. Mª Isabel Albir Sánchez.
• Sra. Gema González Holguin.
• Sra. Ana Sánchez Vallespin.
• Sra. Nuria Grau Batllo.
• Sra. Rocío Santana Ortega.
• Sra. Isabel-Ñango Molongua Fernández.
• Sra. María Angeles Gómez Torres.

Eventos relacionados