Emagister Eventos

Organizado por Formació Interna

Formació sobre els Riscos Existents en el Lloc de Treball i Mesures Correctores- Personal d'Oficines i E-Treball

  • Fechas:

    Del 19/10/16 al 26/10/16

  • Lugar:

    Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

FORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS EXISTENTS EN EL LLOC DE TREBALL I MESURES CORRECTORES - PERSONAL D’OFICINES I E-TREBALL

1a EDICIÓ: 19/10/2016
2a EDICIÓ: 26/10/2016
Horari: 10:30h a 12:00h
Aula: 213

L’E-TREBALL és una forma innovadora d’organització del treball que consisteix en l’exercici de l’activitat professional sense la presència física del/la treballador/a en el centre de treball, durant una part de la seva jornada laboral, utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.

A qui va adreçat
Personal d’Administració i Serveis de la Fundació TecnoCampus, que hagin realitzat la formació en PRL en el 2013, o abans, o que vulguin participar en la prova pilot d’e-treball al TecnoCampus.
Objectius
Formar i informar els/les treballadors/res de les mesures preventives que poden adoptar en els llocs de treball de manera que s’evitin o minimitzin els riscos existents.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

- Riscos generals a l'oficina/entorn de treball
- PVD: l´equip de treball
- PVD: riscos i la seva prevenció
- Manipulació puntual de càrregues – aspectes ergonòmics
- Accidents in itinere
- Factors d'estrès ocupacional
- Autocomprovació del lloc d’e-treball