Emagister Eventos

Curs Introducció Matemàtiques (ESCSET)

 • Fechas:

  Del 12/09/18 al 21/09/18

 • Lugar:

  Fundació Tecnocampus, Mataró, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

L' Escola de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSET) organitza cada setembre un curs de repàs de matemàtiques adreçat a aquells estudiants que considerin que poden tenir dificulats per seguir l'assignatura de Fonaments de matemàtiques de 1r curs del Grau.

Destinataris

El curs està inidicat per tots els estudiants que presenten dèficits en els coneixements de matemàtiques de secundària (especialment, alumnes de formació professional, batxillerats humanístics, vies d'accès de majors de 25 anys o 45 anys, etc.).

Característiques

El curs és impartit per professors de matemàtiques que després impartiran les assignatures del Grau. Les classes són principalment pràctiques però es fa un repàs d'aquells aspectes teòrics que es detectin mancances. Algunes sessions es desenvolupen amb eines informàtiques per dotar als estudiants de noves estratègies que poden ser útils pel seu estudi al llarg del curs acadèmic.

És un curs de repàs de temari bàsic de matemàtiques (ESO i 1r de Batxillerat) i no s'avançarà temari de l'assignatura de Fonaments de Matemàtiques.

El curs es desenvoluparà en castellà.

Dates

El curs es realitzarà els dies 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 21* de setembre del 2018 de 15:15h a 17:15h.

Data màxima per incriure's: dia 7 de setembre del 2018

Observacions

 • Cal un mínim de 18 inscrits per obrir el curs.
 • En cas d'anul·lació del curs es retornarà la totalitat de l'import als inscrits.
 • Les baixes posteriors al 7 de setembre del 2018 s'efectuaran sense retorn de l'import del curs abonat.

S'oferiran màxim 2 grups amb de com a màxim 30 estudiants per grup.

Lugar ↑ subir

Programa ↑ subir

PROGRAMA DEL CURS

Tema 1: Operacions numèriques (conjunts numèrics, operacions amb nombres enters i racionals, etc.).

Tema 2: Tècniques algebraiques (aplicació de la propietat distributiva, simplificació, expansió, etc.).

Tema 3: Potències i radicals (propietats de les potències de nombres reals, operacions amb potències, arrels quadrades de nombres reals, operacions amb radicals,etc.).

Tema 4: Resolució d'equacions (resolució d'equacions de grau 1, grau 2 i superior, equacions irracionals, etc.).

Tema 5: Logaritmes (definició i propietats, càlcul de logaritmes, resolució d'equacions exponencials i logarítmiques).

Tema 6: Resolució de sistemes d'equacions (mètode de resolució de sistemes de dues equacions amb dues incògnites, sistemes d'equacions lineals, classificació).

Tema 7: Rectes i paràboles (rectes del pla, pendent d'una recta, equacions de les rectes, funcions quadràtiques, representació gràfica de paràboles).

Tema 8: Resolució d'inequacions (desigualtats numèriques, propietats, inequacions lineals amb una incògnita, inequacions polinòmiques amb una incògnita de segon grau i de graus superiors a dos).

 

Bibliografia

 • Qualsevol llibre de primer de Batxillerat.
 • Haeussler, JR., Ernest, F., Richars D. Paul, Richard J. Wood (2008): Matemáticas para administración y economomía. Ed Pearson.

Patrocinadores ↑ subir

Eventos relacionados